วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วิษณุ' เผย รัฐเร่งดัน ก.ม.ปฏิรูป ให้ สนช. ถกก่อนสิ้นปีนี้

"วิษณุ" เผย "บิ๊กตู่" สั่งการบ้านให้ คกก.ขับเคลื่อนและการปฏิรูปฯ 6 คณะ ส่งผลงานทุก 1 เดือน ก่อน พ.ค. จะต้องเสนอแผนปฏิรูป 6 ด้านให้นายกฯ ทราบ พร้อมผลักดัน ก.ม.ปฏิรูปเข้า สนช. ให้เสร็จทันสิ้นปี 59 

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 59 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งการบ้านให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้ง 6 คณะ จะต้องเสนอผลงานทุกๆ 1 เดือน ซึ่งก่อนเดือน พ.ค. จะต้องเสนอแผนปฏิรูปทั้ง 6 ด้าน ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ 

ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ได้เสนอผลงานเข้ามาแล้ว โดย คสช.รวบรวมกฎหมายที่มีประมาณ 300 ฉบับ ซึ่งในบางเรื่องยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ขณะนี้อยู่ในโรดแม็ป ระยะที่ 2 มีกฎหมายที่เตรียมเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. กฎหมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ 2. กฎหมายเกี่ยวกับพันธกรณีระหว่างประเทศ 3. กฎหมายที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ประเทศ และ 4. กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างไรก็ตาม กฎหมายทั้ง 4 ข้อ เป็นกฎหมายที่เราจะขับเคลื่อนในเชิงปฏิรูป โดยจะผลักดันกฎหมายทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.ก่อนสิ้นปีนี้

"กฎหมายทั้ง 4 กลุ่ม มีประมาณ 30 ฉบับ แต่ไม่มีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้มีกฎหมายที่เข้าสู่ สนช.แล้ว อาทิ กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ โดยจะนำมาใช้แทนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศไทย พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ร.บ.วินัยทางการเงินการคลังภาครัฐ ประมวล พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ร.บ.กลุ่มดิจิตอลทั้งหมด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.สัตว์ป่า และ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าด้วย" นายวิษณุ กล่าว.

"วิษณุ" เผย "บิ๊กตู่" สั่งการบ้านให้ คกก.ขับเคลื่อนและการปฏิรูปฯ 6 คณะ ส่งผลงานทุก 1 เดือน ก่อน พ.ค. จะต้องเสนอแผนปฏิรูป 6 ด้านให้นายกฯ ทราบ พร้อมผลักดัน ก.ม.ปฏิรูปเข้า สนช. ให้เสร็จทันสิ้นปี 59 25 มี.ค. 2559 12:55 ไทยรัฐ