วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยอดขายรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 57,093 คัน ลดลง 10.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 17,826 คัน ลดลง 29.9% รถเพื่อการพาณิชย์ 39,267 คัน เพิ่มขึ้น 1.9% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนต์นี้ จำนวน 31,398 คัน เพิ่มขึ้น 2.2%

ประเด็นสำคัญ
ตลาดรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์มีปริมาณการขาย 57,093 คัน ลดลง 10.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 29.9% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 1.9% ซึ่งเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นผลจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่ได้แนะนำสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมาแต่เนื่องจากภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย

ตลาดรถยนต์สะสม 2 เดือน มีปริมาณการขาย 108,914 คัน ลดลง 11.9%
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 29.9% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 0.2% เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเร่งกำลังซื้อในช่วงปลายปี 2558 ก่อนการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ประกอบกับสถาบันทางการเงินที่ยังคงเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ และกำลังซื้อที่ยังไม่ขยายตัว

ตลาดรถยนต์ในเดือนมีนาคม แนวโน้มทรงตัว
ถึงแม้ว่าภาครัฐได้เร่งรัดการใช้จ่ายรวมถึงการอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากภัยแล้ง ประกอบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถยนต์ต่างๆ ตลอดจนการจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ในช่วงปลายเดือนมีนาคมล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญในการกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์ยังคงปรับตัวลงจากความกังวลต่อความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลก ที่ส่งผลให้ภาคเอกชนยังชะลอการลงทุนทำให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนมีนาคมยังอยู่ในสภาวะทรงตัว

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2559
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 57,093 คัน ลดลง 10.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 15,569 คัน ลดลง 30.9% ส่วนแบ่งตลาด 27.3%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,171 คัน เพิ่มขึ้น 3.5% ส่วนแบ่งตลาด 21.3%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 8,063 คัน ลดลง 8.3% ส่วนแบ่งตลาด 14.1%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 17,826 คัน ลดลง 29.9%
อันดับที่ 1 ฮอนด้า 5,154 คัน ลดลง 22.2% ส่วนแบ่งตลาด 28.9%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 4,027คัน ลดลง 57.9% ส่วนแบ่งตลาด 22.6%
อันดับที่ 3 มาสด้า 2,243 คัน เพิ่มขึ้น 42.5% ส่วนแบ่งตลาด 12.6%

3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 31,398 คัน เพิ่มขึ้น 2.2%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 11,316 คัน เพิ่มขึ้น 4.2% ส่วนแบ่งตลาด 36.0%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 10,747 คัน ลดลง 10.7% ส่วนแบ่งตลาด 34.2%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 3,485 คัน เพิ่มขึ้น 37.9% ส่วนแบ่งตลาด 11.1%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน:4,999 คัน โตโยต้า 2,613 คัน – มิตซูบิชิ 1,752 คัน – ฟอร์ด 496 คัน – อีซูซุ 71 คัน – เชฟโรเลต 67 คัน

4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up
ปริมาณการขาย 26,399 คัน ลดลง 6.4%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 11,245 คัน เพิ่มขึ้น 14.1% ส่วนแบ่งตลาด 42.6%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 8,134 คัน ลดลง 26.9% ส่วนแบ่งตลาด 30.8%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 2,089 คัน เพิ่มขึ้น 19.8% ส่วนแบ่งตลาด 7.9%

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์
ปริมาณการขาย 39,267 คัน เพิ่มขึ้น 1.9%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 12,171 คัน เพิ่มขึ้น 3.5% ส่วนแบ่งตลาด 31.0%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 11,542 คัน ลดลง 10.9% ส่วนแบ่งตลาด 29.4%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 3,485 คัน เพิ่มขึ้น 37.9% ส่วนแบ่งตลาด 8.9%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2559
ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 108,914 คัน ลดลง 11.9%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 29,412 คัน ลดลง 31.0% ส่วนแบ่งตลาด 27.0%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 23,215 คัน เพิ่มขึ้น 1.1% ส่วนแบ่งตลาด 21.3%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 13,676 คัน ลดลง 27.6% ส่วนแบ่งตลาด 12.6%

ตลาดรถยนต์นั่ง
ปริมาณการขาย 34,210 คัน ลดลง 29.9%
อันดับที่ 1 ฮอนด้า 9,458 คัน ลดลง 33.9% ส่วนแบ่งตลาด 27.6%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 7,521 คัน ลดลง 58.2% ส่วนแบ่งตลาด 22.0%
อันดับที่ 3 มาสด้า 4,633 คัน เพิ่มขึ้น 40.1% ส่วนแบ่งตลาด 13.5%

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 60,398 คัน เพิ่มขึ้น 1.6%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 21,414 คัน เพิ่มขึ้น 1.0% ส่วนแบ่งตลาด 35.5%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 20,420คัน ลดลง 10.4% ส่วนแบ่งตลาด 33.8%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 7,073 คัน เพิ่มขึ้น 36.8% ส่วนแบ่งตลาด 11.7%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 9,933 คัน โตโยต้า 4,646 คัน– มิตซูบิชิ 3,549 คัน – ฟอร์ด 779คัน – อีซูซุ 752 คัน –เชฟโรเลต 207 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pickup
ปริมาณการขาย 50,465 คัน ลดลง 7.3%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 20,662 คัน เพิ่มขึ้น 7.7% ส่วนแบ่งตลาด 42.6%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 15,774 คัน ลดลง 24.9% ส่วนแบ่งตลาด 31.3%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,066 คัน เพิ่มขึ้น 29.4% ส่วนแบ่งตลาด 8.1%

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์
ปริมาณการขาย 74,704 คัน ลดลง 0.2%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 23,215 คัน เพิ่มขึ้น 1.1% ส่วนแบ่งตลาด 31.1%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 21,891 คัน ลดลง 11.0% ส่วนแบ่งตลาด 29.3%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 7,073 คัน เพิ่มขึ้น 36.8% ส่วนแบ่งตลาด 9.5%

อาคม รวมสุวรรณ
E-Mail  chang.arcom@thairath.co.th
Facebook https://www.facebook.com/chang.arcom
https://www.facebook.com/ARCOM-CHANG-Thairath-Online-525369247505358/

ตลาดรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ยังเหี่ยว ขาย 57,093 คัน ลดลง 10.7% สะสม 2 เดือนขาย 108,914 คัน ลดลง 11.9% 25 มี.ค. 2559 12:44 ไทยรัฐ