วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กำนัน-ผญบ.ยื่น กรธ.จี้ตั้งสภาท้องถิ่นแห่งชาติ ค้านควบรวม อปท.

ตัวแทน "กำนัน- ผญบ. เมืองเพชรฯ - ประจวบฯ" บุก โรงแรมดัง ยื่นข้อเรียกร้องต่อ กรธ. ขอพิจารณาตั้งสภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติ ค้านการควบรวมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.59 ที่โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายชัฏ แสงหิรัญภาดา ตัวแทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเครือข่ายสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี และเครือข่ายสมาคมชมรมผู้ใหญ่บ้าน จ.เพชรบุรี เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เพื่อขอให้มีการจัดตั้งสภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติ ไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการกระจายอำนาจ

โดย นายชัฏ กล่าวว่า เห็นว่าไม่ควรระบุหลักการ เพื่อเป็นแนวทางการตรากฎหมาย เกี่ยวกับการกำหนดขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงอยู่ภายใต้บริบทเดิมที่มีอยู่ และขอให้กำหนดหลักการกระจายอำนาจให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ และขอให้กำหนดบทบาทให้ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มอบอำนาจให้กำนัน-ผู้ใหญบ้าน มีภารกิจและงบประมาณเพื่อร่วมทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้าน นายอมร กล่าวว่า กรธ.ไม่ได้ละเลยการปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่ได้มีการไปแตะเนื้อหาหรือมีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้เกิดการควบรวมแต่อย่างใด ซึ่งข้อเสนอที่เครือข่ายการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ยื่นมายัง กรธ.ตั้งแต่ต้นนั้น ทางกรธ.ได้นำมาพิจารณาแล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านประเทศเวลา 5 ปี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มุ่งเน้นเรื่องการปฏิรูปประเทศ ซึ่งภาระของ กรธ.ในการร่างรัฐธรรมนูญ จะจบลงในวันที่ 29 มี.ค.นี้ จากนั้นเป็นวาระของการปฏิรูปประเทศต่อไป

ตัวแทน "กำนัน- ผญบ. เมืองเพชรฯ - ประจวบฯ" บุก โรงแรมดัง ยื่นข้อเรียกร้องต่อ กรธ. ขอพิจารณาตั้งสภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติ ค้านการควบรวมการปกครองส่วนท้องถิ่น 25 มี.ค. 2559 12:40 ไทยรัฐ