วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชื่นมื่น! ผบ.สส.ต้อนรับ ผบ.ทอ.จีน โอกาสมาเยือนไทย 24-29 มี.ค.

ผูกสัมพันธ์!! ผบ.ทหารสูงสุด ต้อนรับ ผบ.ฝ่ายการเมือง กองทัพอากาศจีน โอกาสมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 24-29 มี.ค. รวมทั้งหารือด้านความมั่นคง การพัฒนากองทัพทั้งสอง ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 มี.ค. พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พล.อ.ท. Yu Zhongfu (หยีว จงฟู) ผู้บัญชาการฝ่ายการเมือง กองทัพอากาศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของ ผู้บัญชาการฝ่ายการเมือง กองทัพอากาศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในครั้งนี้ เป็นการเดินทางเยือนอย่างเป็น

ทางการในฐานะแขกของกองทัพอากาศ ตามโครงการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีกำหนดการเยือนในระหว่างวันที่ 24-29 มี.ค. โดยได้พบปะและร่วมสนทนาหารือข้อราชการกับผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในด้านความมั่นคงและการพัฒนา ขีดความสามารถของกองทัพของทั้งสองประเทศ รวมทั้งการยกระดับความสัมพันธ์ และความร่วมมือด้านการทหาร การฝึกศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป.

ผูกสัมพันธ์!! ผบ.ทหารสูงสุด ต้อนรับ ผบ.ฝ่ายการเมือง กองทัพอากาศจีน โอกาสมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 24-29 มี.ค. รวมทั้งหารือด้านความมั่นคง การพัฒนากองทัพทั้งสอง ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร... 25 มี.ค. 2559 11:08 25 มี.ค. 2559 12:00 ไทยรัฐ