วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดโครงการประชารัฐฝ่าวิกฤติแล้ง-เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ

เมื่อเช้าวันที่ 24 มี.ค. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.สระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยแล้ง (ประชารัฐ ปันน้ำใจ ให้น้ำใช้ ปลูกหญ้า ฝ่าวิกฤติแล้ง) ณ แปลงสาธิตการปลูกหญ้าเนเปียร์ บ้านหนองกอง หมู่ที่ 7 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล จึงร่วมมือกับส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ประกอบด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์ ประมงจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ธ.ก.ส. บริษัท คากิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด บริษัท เหมืองหิน–ศิริพัฒนา จำกัด ร่วมจัดทำโครงการขึ้น

โครงการดังกล่าวส่งเสริมให้เกษตรกรที่ไม่สามารถทำนาปรังหันมาปลูกพืชชนิดใหม่ใช้น้ำน้อย ด้วยการนำน้ำที่ใช้แล้วจากโรงงานที่ผ่านกระบวนการบำบัดคือน้ำจากโรงงานบริษัท คากิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด นำมาปลูกหญ้าเนเปียร์ ข้าวโพด พืชผักสวนครัว มีบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งเสริมการปลูกและรับซื้อผลผลิตในราคาประกัน ขณะนี้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้มีโครงการซ่อม/สร้างบ้าน “ประชารัฐ” เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) ซึ่งเป็นโครงการของ ผวจ.สระบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัด มีภาคเอกชนมอบโฉนดที่ดินปลูกสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ประกอบด้วยบริษัทเหมืองหินศิริพัฒนา โดยนางปริศนา อุดมรัตน์ กก.ผจก.มอบที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย 14 แปลง และอิฐบล็อก 10,000 ก้อน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด และบริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) มอบปูนซีเมนต์แห่งละ 20 ตัน บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และมูลนิธิร่วมสร้างบ้าน 4 หลัง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมซ่อมบ้าน 1 หลัง

จ.ชัยนาท นายธนู โพธิ์เอี้ยง ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ อ.เมือง เปิดเผยว่า ปัจจุบันระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นสามารถสนับสนุนน้ำได้ ได้รับน้ำจากคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ในอัตรา 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ 15-28 มี.ค.2559 ระยะเวลา 14 วัน เพื่อส่งน้ำไปสนับสนุนการผลิตน้ำประปาที่ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ทางโครงการได้ทำการรับน้ำเข้าพื้นที่เพื่อการอุปโภค-บริโภคเป็นระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 26-27 มี.ค. จึงขอประชาสัมพันธ์แผนรอบเวรการใช้น้ำของการประปาให้ผู้ใช้น้ำ คณะกรรมการจัดการชลประทาน คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมประสานขอความร่วมมือกำลังทหารในพื้นที่ควบคุมผู้ใช้น้ำจากคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง และให้ถือปฏิบัติตามแผนรอบเวรการใช้น้ำอย่างเคร่งครัด

จ.ปราจีนบุรี จากปัญหาภัยแล้งได้ส่งผลกระทบต่อพืชผักผลไม้ เช่น ทุเรียน, มังคุด, กระท้อน, ขนุน, ส้มโอ และหน่อไม้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า มะยงชิด หรือมะปราง ในปีนี้เกิดสภาวะแห้งแล้งผิดปกติ อากาศร้อนทำให้ช่อดอกแห้ง ส่งผลให้ผลผลิตน้อยมากกว่าปกติ จนไม่สามารถจัดงานในปีนี้ได้ ส่วนงานวันเกษตรปราจีนบุรี ได้ประชุมกับชมรมชาวสวนผลไม้ จ.ปราจีนบุรี ได้รับคำตอบว่าต้องรอดูสถานการณ์อีกระยะหนึ่งว่าจะจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรีได้หรือไม่

นางมณีวรรณ เหรียญทอง อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 16 ต. บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี เจ้าของสวนเหรียญทอง เปิดเผยว่า ได้ทำสวนผลไม้ ทุเทียน กระท้อน มะยงชิด เนื้อที่กว่า 80 ไร่ ขณะนี้ประสบปัญหาภัยแล้งขาดน้ำ โดยเฉพาะทุเรียนยังไม่รู้ว่าจะออกผลหรือไม่ มังคุดทุกปีเคยได้ 100% ปีนี้น่าจะได้ผล 20% กระท้อนจาก 100% คงได้ 60-70% ขณะนี้ทุกสวนมีปัญหาเหมือนกันหมดจากภาวะภัยแล้ง ขณะที่ท่อน้ำที่สูบน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีต้องถูกปิดเนื่องมาจากปัญหาน้ำเค็ม ทำให้สวนผลไม้แล้งหนักขึ้น

จ.สิงห์บุรี นายสุรศักดิ์ ขจรศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับทางจังหวัดสิงห์บุรีจัดโครงการ “เดินรณรงค์ ประหยัดน้ำช่วยชาติ” ในวันที่ 25 มี.ค.นี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ให้ร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัด และรู้คุณค่า โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนเข้าร่วมโครงการเป็นภาคีเครือข่ายประหยัดน้ำ โดยเริ่มขบวนเดินรณรงค์ที่หน้าศาลากลางหลังเก่าไปตามเส้นทางถนนวิไลจิตต์ ผ่านร้านลุงสิงห์ เข้าถนนขุนสรรค์ ผ่าน รพ.สิงห์บุรี และสิ้นสุดโครงการที่หน้าร้าน อาหารรำพึง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี โทร.0-3651-1599.

เมื่อเช้าวันที่ 24 มี.ค. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.สระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยแล้ง (ประชารัฐ ปันน้ำใจ ให้น้ำใช้ ปลูกหญ้า ฝ่าวิกฤติแล้ง) 25 มี.ค. 2559 08:24 ไทยรัฐ