วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

น้ำอิงเพิ่มหลังสวนกล้วยจีนหยุดสูบน้ำ

จากศึกชิงแย่งน้ำชาวบ้าน อ.พญาเม็งราย อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ออกมาประท้วงนายทุนจีนเช่าที่ดินกว่า 2,700 ไร่ ปลูกกล้วยหอม สูบน้ำแม่อิงแห้งขอด สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ำริมแม่อิง 13 หมู่บ้าน ไม่มีน้ำใช้น้ำบริโภค ขาดน้ำทำประปาหมู่บ้านนั้น นอภ.สั่งหยุดสูบถอดแต่หัวส่วนท่อน้ำไม่รื้อ ชาวบ้านไม่ไว้ใจ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 มี.ค. นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานเครือข่ายรักษ์เชียงของ เผยว่า ลุ่มน้ำอิงตอนบนครอบคลุมพื้นที่ อ.เทิง อ.เม็งราย อ.ขุนตาล อ.พญาเม็งราย และมาบรรจบน้ำโขงที่ปากอิง อ.เชียงของ สองฝั่งน้ำอิงมีการใช้น้ำเพื่อการเกษตรของชาวบ้านโดยตลอด ดังนั้นการมีพื้นที่ปลูกกล้วยซึ่งเป็นพืชที่ใช้ปริมาณน้ำมาก จึงแย่งชิงน้ำกันกับชาวบ้านที่ทำการเกษตร ส่วนการเจาะบาดาลนั้นก็มีหน่วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลควบคุมอยู่ แต่น้ำโดยธรรมชาติเชื่อมถึงกันหมด จึงมีคำถามกับฝ่ายนโยบายรัฐเกี่ยวกับการใช้พื้นที่เพาะปลูกพืชเพาะปลูกที่ใช้ปริมาณน้ำมากรัฐมีแนวทางในการควบคุมดูแลอย่างไร สำหรับสวนกล้วยหอมนี้ทราบว่า ทาง สปป.ลาวเริ่มจำกัดพื้นที่การปลูกและปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้างก็ปรากฏชัดว่าหน่วยงานไหนจะมาดูและตรวจสอบ

นายเลื่อน ผิวผ่อง กำนันตำบลบ้านต้า อ.ขุนตาล กล่าวว่า ได้เห็นสภาพความเดือดร้อน จึงสั่งให้ทางสวนหยุดสูบน้ำจากน้ำอิง เวลาผ่านไป 3 วัน ทำให้น้ำอิงมีระดับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย ขณะนี้ทางสวนกล้วยกำลังขุดบ่อบาดาล ซึ่งจะส่งผลอย่างไรต่อน้ำใต้ดินเมื่อทางสวนดึงน้ำบาดาลมาใช้ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ การทำให้คนในท้องถิ่นมีงานทำเป็นเรื่องดี แต่ผลกระทบต่อชาวบ้านในเรื่องการใช้น้ำก็ต้องดูแลว่าจะแก้ไขอย่างไร


ส่วนภัยแล้งที่ จ.กำแพงเพชร นายบุญธรรม ทองพิจิตร นอภ.คลองลาน เผยว่า จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงปี 2549-2556 มีผู้เสียชีวิตจากการทำงานในที่อับอากาศ 28 ราย อัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 87 ที่มีประชาชนขุดบ่อน้ำบาดาลวงบ่อซีเมนต์ บ่อน้ำตื้น ลอกบ่อน้ำเก่า ในช่วงภัยแล้ง โดยใช้แรงคนในการขุดบ่อดินขนาด 1.00 เมตร ถึง 1.50 เมตร จากนั้นจึงลงด้วยวงบ่อซิเมนต์แบบวงกลมไปในบ่อดินที่ขุดเพื่อต้องการน้ำมาใช้

ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนและประชาชนผู้รับจ้างที่จะขุดบ่อน้ำตื้น ลอกบ่อน้ำเก่าระวังขาดอากาศหายใจ ซึ่งบ่อยิ่งลึกปริมาณออกซิเจนก้นบ่อยิ่งน้อย และขอแนะวิธีปลอดภัย ก่อนลงบ่อน้ำให้จุดเทียนหย่อนไปที่ก้นบ่อ หากเทียนดับแสดงว่าก๊าซออกซิเจนไม่พอ และให้สังเกตสีน้ำและกลิ่น หากมีสีดำ มีกลิ่นเน่าเหม็นโชยขึ้นมา แสดงว่ามีก๊าซอันตรายห้ามลงไปอย่างเด็ดขาด และไม่ควรทำงานตามลำพัง ควรมีเพื่อนร่วมงานอย่างน้อย 4 คน คอยช่วยเหลือโดยให้ลงไป 1 คน อีก 1 คนอยู่ปากหลุมหรือที่ทางขึ้นลง ที่เหลืออีก 2 คนเป็นผู้คอยช่วยเหลืออยู่บริเวณรอบนอก คอยช่วยเหลือผู้ได้รับอันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ติง นายทุนจีน แย่งสูบน้ำอิงปลูกกล้วย กระทบชาวบ้าน-สิ่งแวดล้อม

จากศึกชิงแย่งน้ำชาวบ้าน อ.พญาเม็งราย อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ออกมาประท้วงนายทุนจีนเช่าที่ดินกว่า 2,700 ไร่ ปลูกกล้วยหอม สูบน้ำแม่อิงแห้งขอด สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ำริมแม่อิง 13 หมู่บ้าน ... 25 มี.ค. 2559 07:34 ไทยรัฐ