วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับสังคมสูงวัย! นร.รุ่นเดอะ จบการศึกษาปริญญาชีวิต

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนวัยดึกของโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัย วุฒิวิทยาลัย รุ่นที่ 1 ทั้ง 49 คน เพื่อให้มีกำลังใจ และภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง ที่เป็นผู้สูงอายุมีคุณภาพและมีประโยชน์ในสังคมสูงวัย...

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.59 นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัย วุฒิวิทยาลัย อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่จบการศึกษาปริญญาชีวิต รุ่นที่ 1 จำนวน 49 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สะเรียง กล่าวว่า เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดแม่สะเรียง ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 8 ก.ค.58 ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ ตั้งแต่ อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยในรุ่นที่ 1 นี้มีจำนวน 49 คน ใช้พื้นที่เป็นเกณฑ์ตัวตั้ง โดยมีงบประมาณจาก สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ให้การสนับสนุน ตั้งแต่เริ่มการศึกษาปี 2558 ได้มีการพัฒนาแนวคิดหลักสูตรจากความต้องการของผู้เรียน

"ขณะที่ พบว่าอำเภอแม่สะเรียงเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุ จึงควรมีการดูแลคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม จึงร่วมกันพัฒนาผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การดำเนินการหลักสูตรระยะสั้น สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ได้ประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้ามาโดยตลอด มีผู้สำเร็จการศึกษาถือได้ว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ" นายพัลลภ กล่าว

นายพิเชษฐ์ เดชาวัฒนากุล หนึ่งในนักเรียนโรงเรียนปัจฉิมวัยรุ่นที่ 1 วัย 80 ปี เผยว่า ตนเองเป็นข้าราชการเกษียณ เคยรับราชเป็นครู พอเกษียณมาแล้ว รู้สึกว่า โดดเดี่ยว ลูกหลานต่างมีครอบครัวและแยกออกไปสร้างครอบครัวใหม่ เมื่อปีที่ผ่านมาทาง ทต.แม่สะเรียง ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมา ทำให้ตนเองสนใจและมาเข้าร่วมโครงการด้วย

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปัจฉิมวัยรุ่นที่ 1 กล่าวด้วยว่า โรงเรียนผู้สูงอายุ นับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ เนื่องจากเป็นการนัดพบปะ และได้พูดคุยกับคนวัยเดียวกัน ทุกๆ วันพฤหัสบดี นักเรียนจะมารวมตัวที่โรงเรียน เหมือนโรงเรียนทั่วไปเริ่มจากการเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สำหรับท่านไหนที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ก็จะมาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์วิชาความรู้ วิถีชีวิต จารีตประเพณี สู่ชุมชน ให้คงอยู่ในสังคมต่อไป ทำให้นักเรียนทุกคนรู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคม.

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนวัยดึกของโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัย วุฒิวิทยาลัย รุ่นที่ 1 ทั้ง 49 คน เพื่อให้มีกำลังใจ และภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง ที่เป็นผู้สูงอายุมีคุณภาพและมีประโยชน์ในสังคมสูงวัย... 25 มี.ค. 2559 05:27 ไทยรัฐ