วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พัฒนาที่ดินชุมพร เอาเหมืองดีบุกเก่ามาเก็บน้ำ แก้แล้ง ช่วย อ.หลังสวน

กรมพัฒนาที่ดิน จ.ชุมพร จัดเต็มแก้ภัยแล้ง อนุมัติงบประมาณกว่า 6 ล้าน นำขุมเหมืองแร่ดีบุกเก่าทำเขื่อนเก็บน้ำช่วยชาวบ้านตอนหน้าแล้ง แล้วใช้ระบบกราวิตี้ต่อท่อส่งน้ำไปยังพื้นที่ของเกษตรกร ใน 3 ตำบลได้กว่า 3,000 ครัวเรือน...

เมื่อเวลา 13.45 น.วันที่ 24 มี.ค.59 ที่หมู่ 8 บ้าน สะพานสูง ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ทำพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก มี นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร ว่าที่ ร.ต.กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอหลังสวน และนายโชคชัย ว่องกูล นายก อบต.นาขา พร้อมชาวบ้านให้การต้อนรับ

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินได้ อนุมัติงบประมาณกว่า 6 ล้านบาท เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำ และฝายน้ำล้นชนิดคอนกรีตและระบบท่อเชื่อมต่อกับระบบท่อของชุมชน โดยใช้ระบบกราวิตี้ (GRAvity) เพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้า ในการส่งน้ำไปยังพื้นที่ของเกษตรกร ใน 3 ตำบล คือตำบลนาขา ตำบลแหลมทราย และตำบลบางน้ำจืด ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 3,000 ครัวเรือน และได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค 23 โครงการมูลค่ากว่า 180 ล้านบาท มาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

นายโชคชัย ว่องกูล นายก อบต.นาขา กล่าวว่า พื้นที่ตำบลนาขา อ.หลังสวน เกษตรกรปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ มีทั้ง ทุเรียนหมอนทอง มังคุด ทำให้มีความต้องการน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรจำนวนมาก หลังจากที่กรมพัฒนาที่ดินได้สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาแหล่งน้ำ ทำให้ในพื้นที่ลดการเกิดปัญหา น้ำกิน น้ำใช้ และน้ำเพื่อการทำเกษตรเป็นอย่างมาก โดยใช้พื้นที่หุบเขา ซึ่งเป็นเหมืองเก่าแร่ดีบุกเก่า ในตำบลนาขา ที่หมดสัมปทานไปแล้ว และสามารถเก็บกักน้ำได้ จำนวนมาก จึงได้เชิญอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มาทำการเปิดอย่างเป็นทางการและส่งมอบโครงการให้อยู่ในการดูแล ของ อบต.นาขา ท่ามกลางความดีใจของชาวบ้าน ใน อ.หลังสวนต่อมาเมื่อเวลา 15.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้ลงไปเยี่ยม นายบุญรอด แย้มน้อย กลุ่มปลูกผัก ตำบลนาขา อ.หลังสวน และนายประเสริฐ เพชรพลอย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านเขานาง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม อีกด้วย.

กรมพัฒนาที่ดิน จ.ชุมพร จัดเต็มแก้ภัยแล้ง อนุมัติงบประมาณกว่า 6 ล้าน นำขุมเหมืองแร่ดีบุกเก่าทำเขื่อนเก็บน้ำช่วยชาวบ้านตอนหน้าแล้ง แล้วใช้ระบบกราวิตี้ต่อท่อส่งน้ำไปยังพื้นที่ของเกษตรกร ใน 3 ตำบลได้กว่า 3,000 ครัวเรือน... 25 มี.ค. 2559 05:18 ไทยรัฐ