วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มอบบัตร ปชช. ซาไกที่ตรัง เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ-สวัสดิการพื้นฐานจากรัฐ

ผู้ว่าฯ ตรัง มอบบัตรประชาชนให้กับซาไก เพื่อรับรองตัวว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย จะได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐ แก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล …

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ตรัง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมมอบบัตรประชาชนใบแรก ให้กับซาไกกลุ่มท่าเขา และจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล เป็น "ศรีปะเหลียน" และ "ศรีลิพัง" สองตระกูลเผ่าซาไก และมอบถุงยังชีพให้กับประชากรซาไก จำนวน 99 คน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านหินจอก ต.ลิพัง และ ต.ปะเหลียน ทั้งมีการแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจน แจกผ้าห่ม จำนวน 500 ผืนให้กับชาวบ้าน และมีบริการคลินิกเกษตรจังหวัดเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ในพระบรมโอรสาธิราช แก่เกษตรกรด้วย


ผวจ.ตรัง กล่าวว่า “ซาไก” ถือเป็นชนเผ่าคนไทยดั้งเดิม ที่ตกหล่นจากการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติตามกฎหมายทะเบียนราษฎร จึงตกเป็นบุคคลที่ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ถึงแม้กรมการปกครองจะยอมรับการเป็นบุคคลสัญชาติไทย โดยการเกิดของคนซาไก แต่พวกเขาก็ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานได้ เนื่องจากไม่มีเอกสารรับรองตัวบุคคล ซึ่งแสดงสิทธิในการเป็นคนสัญชาติไทย จากการสำรวจและจัดทำทะเบียนประชากรฯ เมื่อ พ.ศ.2554 พบซาไกในพื้นที่ อ.ปะเหลียน จำนวน 99 คน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม 1. กลุ่มนายเระ บ้านควนไม้ดำ ม.2 ต.ปะเหลียน สมาชิก 8 คน 2. กลุ่มนายสัง บ้านคลองตง ม.2 ต.ปะเหลียน สมาชิก 46 คน 3. กลุ่มนายไข่ บ้านสันติราษฎร์ ม.14 ต.ปะเหลียน สมาชิก 21 คน และ 4. กลุ่มนายโซ๊ะ บ้านท่าเขา ม.5 ต.ลิพัง สมาชิก 24 คน


ขณะที่ นายบุญชัย สมชัย นายอำเภอปะเหลียน เผยว่า ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลให้แก่ซาไกในพื้นที่ ภายใต้กฎหมายการทะเบียนราษฎร โดยกำหนดบ้านเลขที่ระบุ “บ้านกลุ่มซาไก” แล้วเพิ่มชื่อซาไกทั้งกลุ่มเข้าในทะเบียนบ้านดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปด้วยความสมัครใจของซาไกแต่ละคน โดย พ.ศ.2554 ได้มีการอนุมัติให้เพิ่มซื่อซาไกกลุ่ม นายสัง บ้านคลองตง ม.2 ต.ปะเหลียน เข้าในทะเบียนบ้าน จำนวน 40 คน และจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล เป็น “ศรีปะเหลียน” ในจำนวนนี้ ได้จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว จำนวน 34 คน สำหรับครั้งนี้ อำเภอได้อนุมัติให้เพิ่มซื่อซาไก กลุ่มนายโซ๊ะ บ้านท่าเขา ม.5 ต. ลิพัง เข้าในทะเบียนบ้านจำนวน 36 คน และเพื่อให้สอดคล้องกับถิ่นที่อยู่ของซาไกแต่ละกลุ่มอำเภอ จึงได้จดทะเบียนตั้งซื่อสกุลเป็น “ศรีลิพัง” มีซาไกที่อายุครบเกณฑ์ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 27 คน เพื่อมอบให้กับซาไกใช้เป็นเอกสารรับรองตัวบุคคลในฐานะที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยต่อไป.

ผู้ว่าฯ ตรัง มอบบัตรประชาชนให้กับซาไก เพื่อรับรองตัวว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย จะได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐ แก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล … 24 มี.ค. 2559 20:03 ไทยรัฐ