วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัดฯ มท. เปิดสัมมนาพัฒนาบริหารงานจังหวัด

ปลัดฯ มท. เปิดงานสัมมนาฯ การบริหารเชิงพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล-การมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นสร้างธรรมาภิบาล-การมีส่วนร่วม ปชช.

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 59 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ การบริหารเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยกล่าวว่า ในสภาพปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การที่มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ขึ้นมา ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องร่วมกันปฏิรูป ซึ่งมีผลต่อการทำงานของหน่วยราชการ และระบบราชการต่างๆ โดยหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยนั้น ไม่ได้ปฏิบัติงานในเฉพาะเขตกรุงเทพฯ แต่ยังกระจายไปในระดับอำเภอ และจังหวัด

ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จะต้องรับทราบนโยบายและแผนงานจากส่วนกลาง เพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ อีกทั้ง ยังมีการเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมแบบบนลงล่าง ให้เป็นการรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่แต่ละจังหวัด มาดำเนินการทำแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และตรงตามความต้องการของภาคประชาชนอย่างแท้จริง

ปลัดฯ มท. เปิดงานสัมมนาฯ การบริหารเชิงพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล-การมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นสร้างธรรมาภิบาล-การมีส่วนร่วม ปชช. 24 มี.ค. 2559 15:49 ไทยรัฐ