วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นำร่อง ผันน้ำโขงเติมลำห้วย สู้วิกฤติแล้งหนักที่นครพนม

กรมชลประทานร่วมกับทหาร ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น แก้ปัญหาภัยแล้งนครพนม นำร่องผันน้ำโขงลงสู่ลำห้วยบังฮวก ที่ อ.ธาตุพนม ใช้เวลา 10 วัน คาดได้น้ำเพิ่ม 1 ล้าน ลบ.ม. ลดความเสียหายพื้นที่นาปรัง...   

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.59 ที่บริเวณจุดระบายน้ำจากลำห้วยบังฮวก กับลำน้ำโขง เขตพื้นที่ บ้านดอนนางหงส์ท่า หมู่ 7 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายสมชาย คณาประเสริฐ ผอ.สำนักชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน พร้อมด้วย พ.อ.ทินกร ประสีระเตสัง รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 210 นครพนม นายอติชาต อุณหเลขกะ นายอำเภอธาตุพนม นายปริญญา คัตชมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทาน จ.นครพนม นำข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการผันน้ำโขงเข้าสู่ลำน้ำสาขา สู้วิกฤติภัยแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาล 

ทั้งนี้ โครงการบริหารจัดการน้ำ ในการผันน้ำโขงเข้ามาเก็บกักในลำน้ำสาขา เป็นการรับมือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยสำนักชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน ร่วมกับ สำนักงานชลประทาน จ.นครพนม อำเภอธาตุพนม มณฑลทหารบกที่ 210 นครพนม รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ด้วยการติดตั้งระบบสูบน้ำ จำนวน 3 ชุด เพื่อผันน้ำโขงเข้าสู่ลำห้วยบังฮวก เป็นการเก็บกักน้ำ และรักษาระดับน้ำในลำห้วย ให้อยู่ที่ระดับประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของความจุ ตั้งเป้าดำเนินการภายในระยะเวลาประมาณ 10 วัน จะได้ปริมาณน้ำประมาณ 2 แสนลูกบาศก์เมตร ในงบประมาณ จำนวน 69,000 บาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์มากกว่า 2,500 ครัวเรือน

นายสมชาย คณาประเสริฐ ผอ.สำนักชลประทานที่ 7 กรมชลประทานกล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาภัยแล้ง เริ่มคุกคามหลายพื้นที่ภาคอีสาน รวมถึง จ.นครพนม ทำให้เกษตรกรเริ่มขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค รวมถึงการทำการเกษตรหน้าแล้ง ทางชลประทานจึงได้เร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำ โดยเน้นการผันน้ำโขงระหว่างประเทศมาเก็บกักรับมือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เช่นเดียวกับพื้นที่ จ.นครพนม ได้นำร่องดำเนินการห้วยบังฮวก ทำการสร้างทำนบกั้นน้ำ จุดเชื่อมต่อน้ำโขง พร้อมติดตั้งระบบผันน้ำโขงกลับ เพื่อดึงน้ำโขงเข้าลำห้วยเก็บกักไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากเป็นลำห้วยที่อยู่ระหว่างการรองบประมาณก่อสร้างประตูกักน้ำ ทำให้หน้าแล้งจะเกิดปัญหาน้ำแห้งขอด ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

"จะใช้ระยะเวลาเบื้องต้นประมาณ 10 วัน คาดว่าจะผันน้ำโขงได้ไม่ต่ำกว่า 2 แสนลูกบาศก์เมตร และจะทำการรักษาระดับน้ำในลำห้วยให้อยู่ที่ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของความจุ หรือประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุประมาณ 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่จะทำให้เกษตรกรสามารถใช้น้ำได้ตลอดปี ครอบคลุมพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ โดยเฉพาะพื้นที่นาปรังจะสามารถผันน้ำเข้าพื้นที่นาได้ จนกว่าจะมีการเก็บเกี่ยว ลดความเสียหาย" นายสมชายกล่าว.

กรมชลประทานร่วมกับทหาร ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น แก้ปัญหาภัยแล้งนครพนม นำร่องผันน้ำโขงลงสู่ลำห้วยบังฮวก ที่ อ.ธาตุพนม ใช้เวลา 10 วัน คาดได้น้ำเพิ่ม 1 ล้าน ลบ.ม. ลดความเสียหายพื้นที่นาปรัง... 24 มี.ค. 2559 11:41 ไทยรัฐ