วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนอนหัวดำมะพร้าวระบาดหนัก เกษตรจังหวัดกระบี่แนะวิธีป้องกัน

พบหนอนหัวดำมะพร้าว ระบาดหนัก ขอชาวสวนมะพร้าวเฝ้าระวังหากพบ เกษตรจังหวัดกระบี่ แนะวิธีป้องกัน ให้เกษตรกรตัดใบมะพร้าวที่มีหนอนหัวดำอาศัยอยู่ ลงมาเผาหรือฝังทำลาย 

นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า จากที่กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตร จังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ได้ลงสำรวจ ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ พบว่าในแปลงมะพร้าวเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ ของนางสาวสุรีพร วะจิดี บ้านเลขที่ 18 ม.6 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ มีร่องรอยการเข้าทำลายของหนอนหัวดำกัดกินใบมะพร้าวที่ปลูกไว้ ซึ่งได้ให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดไปแล้ว เพื่อป้องกันการระบาดของหนอนหัวดำที่อาจจะขยายในวงกว้างได้ ขอให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวได้เฝ้าระวังโดยให้ทำการสำรวจแปลงปลูกมะพร้าวอย่างสม่ำเสมอ และหากพบการเข้าทำลายของหนอนดังกล่าวให้รีบกำจัดทันที

นางระนอง เปิดเผยอีกว่า การป้องกันคือตัดใบมะพร้าวที่มีหนอนหัวดำอาศัยอยู่ลงมาเผาหรือฝังทำลาย เพื่อตัดวงจรการระบาด พ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ บีที ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ใช้ในการควบคุมหนอนผีเสื้อ และใช้แตนเบียนโกนิโอซัส นีแฟนติดีส เป็นตัวควบคุม

เกษตรจังหวัดกระบี่ เปิดเผยอีกว่า สำหรับหนอนหัวดำเป็นศัตรูที่สำคัญของมะพร้าวโดยตัวหนอนจะแทะกินผิวใบบริเวณใต้ทางใบ จากนั้นจะถักใยนำมูลที่ถ่ายออกมาผสมกับเส้นใยที่สร้างขึ้นมาสร้างเป็นอุโมงค์คลุมลำตัวยาวตามทางใบบริเวณใต้ทางใบ ต้นมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำมะพร้าวลงทำลาย จะมีใบแห้ง และมีสีน้ำตาล ผลผลิตลดลง หากการทำลายรุนแรงอาจทำให้ต้นมะพร้าวตายได้ หนอนหัวดำมะพร้าวสามารถแพร่กระจายตัวโดยติดไปกับต้นกล้ามะพร้าว หรือ ปาล์มประดับ ผลมะพร้าว หรือส่วนใบมะพร้าวซึ่งถูกนำจากแหล่งที่มีการระบาดเข้าไปในพื้นที่ใหม่ ทั้งนี้ หากพบการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว ให้แจ้งการระบาดได้ที่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ เพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือต่อไป.

พบหนอนหัวดำมะพร้าว ระบาดหนัก ขอชาวสวนมะพร้าวเฝ้าระวังหากพบ เกษตรจังหวัดกระบี่ แนะวิธีป้องกัน ให้เกษตรกรตัดใบมะพร้าวที่มีหนอนหัวดำอาศัยอยู่ ลงมาเผาหรือฝังทำลาย 24 มี.ค. 2559 09:45 24 มี.ค. 2559 11:01 ไทยรัฐ