วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แล้งโอ่งขายดีผลิตไม่ทัน-ตรังประกาศ 6 อำเภอเขตภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ห้องประชุมชั้น 5อบจ.นครศรีธรรมราช นายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2559 ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยระดมกำลังคน เครื่องจักรกล ยานพาหนะจากกองที่เกี่ยวข้อง พร้อมออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือร้องขอมา โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ระดับ 1.พื้นที่ประสบภัยแล้งรุนแรง 13 อำเภอ ส่วนใหญ่อยู่ในโซนลุ่มน้ำปากพนังพื้นที่แล้งซ้ำซาก 2.พื้นที่ประสบภัยแล้งปานกลาง และ 3.พื้นที่ประสบภัยแล้งไม่รุนแรง ก่อนหน้านี้ได้สำรวจประปาหมู่บ้านที่ชำรุดและปรับปรับปรุงซ่อมแซมจนใช้การได้จำนวน 80 แห่ง ดูดล้างบ่อบาดาลทั่ว จังหวัด 180 บ่อ โดยประสานงานกับป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จ.นครศรีธรรมราช ทหารกองทัพภาคที่ 4 ตชด.มูลนิธิฯ และหน่วยกู้ภัยต่างๆ อย่างใกล้ชิด

นายสนั่นกล่าวว่า ขณะนี้ อบจ.มีความพร้อม 100% ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เครื่องจักรกล ยานพาหนะบรรทุกน้ำและอื่นๆหากไม่เพียงพอก็จะเพิ่มเติมตามความจำเป็นทันที สำหรับการนำน้ำออกไปแจกจ่ายในแต่ละพื้นที่ ขอให้แต่ละชุมชนประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อนำภาชนะมาใส่น้ำอย่างพร้อมเพรียงกัน หรือโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้ที่ โทร.0-7532-4949

จ.ยะลา จากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวและเริ่มประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ มีรายงานว่า ในการจัดงานพิธีมงคลสมรสที่บ้านจะรังตาดง หมู่ 2 ต. ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา มีประชาชนไปร่วมงาน ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวกว่า 40 องศาเซลเซียส เจ้าภาพต้องกางเต็นท์รองรับแขกที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทำ ให้ภายในงานเต็มไปด้วยแขกเหรื่อ ผู้มาร่วมงานต่างกระหายน้ำ น้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 1 ลิตรหมดลงในเวลารวดเร็ว สุดความสามารถของเจ้าภาพไม่สามารถไปจัดหาน้ำมาให้บริการแขกที่มาร่วมงานได้ ทาง อบต.จึงได้สั่งรถดับเพลิงวิ่งไปรับน้ำประปาในตัวเมืองยะลา ระยะทางไปกลับกว่า 100 กม. เพื่อ นำน้ำมาแจกจ่ายภายในงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไปก่อน จนกว่าจะหาน้ำดื่มบรรจุขวด
มาบริการแขกที่มาร่วมงานต่อไป

จ.สงขลา นายประเสริฐ ศรีระสันต์ เจ้าของสวนเกษตรผสมผสาน หมู่ 2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ปลูกมะนาว 2 ไร่ แบ่งเป็นปลูกมะนาวพันธุ์พิจิตร 1 ลูกดกน้ำเยอะบนพื้นดิน 150 ต้น และปลูกในบ่อซีเมนต์อีก 150 ต้นเป็นพันธุ์ทูลเกล้าไร้เมล็ดลูกใหญ่น้ำเยอะ ขณะนี้มะนาวให้ผลผลิตน้อยลง เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัด ทำให้มะนาวออกผลน้อยและมีราคาแพง จากเดิมราคา กก.ละ 60-70 บาท ปรับขึ้นเป็น กก.ละ 110 บาท ตนเองขายไม่แพง กก.ละ 60-70 บาท เก็บมะนาวได้วันละ 20-30 กก.มีเคล็ดลับในการปลูกคือปลูกในบ่อซีเมนต์ 1 ส่วน เพื่อควบคุมการออกผลผลิตสู่ตลาดเก็บขายได้เพียงปีละ 1 ครั้งและปลูกบนดินเพื่อเก็บผลผลิตในช่วงมะนาวขาดแคลน และต้องดูแลเป็นพิเศษ เปิดสปริงเกอร์น้ำอย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อครั้ง หากผู้สนใจทำเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งปลูกมะนาว มะพร้าว กล้วย หรือยางพารา สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ที่สวนพีเจการ์เด้นส์หมู่ 2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หรือโทรศัพท์ 08-7295-5977 ยินดีถ่ายทอดความรู้ให้

จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันเดียวกันผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปบ้านเลขที่ 315/1 หมู่ 3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังทราบว่าเจ้าของบ้านมีอาชีพปั้นโอ่งขายพบนายบุญ รักษ์พิมาย อายุ 49 ปี และบุคคลในครอบครัวกำลังเร่งเตรียมอุปกรณ์เพื่อปั้นโอ่ง นายบุญเปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือน ม.ค.2559 ที่ผ่านมา มียอดขายโอ่งเพิ่มขึ้นจนแทบผลิตไม่ทัน ในแต่ละวันจะผลิตโอ่งได้ 2-3 ใบแล้วแต่ขนาดของโอ่ง ราคาต่ำสุดใบละ 600 บาท สูงสุด 1,200 บาท ยอมรับว่าในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ชาวบ้านในพื้นที่ อ.บางสะพานน้อย อ.บางสะพาน และ อ.ปะทิว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เดินทางมาซื้อโอ่งกันเป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปเป็นภาชนะรองรับน้ำที่หน่วยงานราชการนำมาแจกในช่วงหน้าแล้ง

นายประเสริฐ เหล่ามูล อายุ 44 ปี ชาวบ้าน ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย เปิดเผยว่า ได้เดินทางมาซื้อโอ่ง แต่ยังไม่ได้จึงต้องสั่งจองไว้ ที่มาซื้อโอ่งเพราะต้องเตรียมไว้รองรับน้ำที่หน่วยงานภาครัฐนำมาแจก ในขณะที่น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้านเริ่มลดลงทุกวัน

จ.ตรัง นายสมจิตร คงฉาง รองนายก อบจ.ตรัง เปิดเผยว่า ปีนี้ จ.ตรังประสบภัยแล้งอย่างหนัก มีประชาชนจำนวนมากได้รับความ เดือดร้อน ขณะนี้ทางจังหวัดตรังได้ประกาศให้ 6 อำเภอเป็นเขตภัยพิบัติแล้ว ประกอบด้วย อ.เมืองตรัง อ.รัษฎา อ.ห้วยยอด อ.ย่านตาขาว อ.สิเกา อ.วังวิเศษ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 18,789 ครัวเรือน จำนวน 49,914 คน ในส่วนของอบจ.รับผิดชอบ 3 ด้าน ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วย 1.การขุดลอกคลอง 2.การเจาะบ่อน้ำตื้น และ 3.นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เดือน ก.พ.ที่ผ่านมา อบจ.ตรัง แจกน้ำไปแล้ว 398,000 ลิตร ส่วนของการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น มีผู้ทำเรื่องให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปขุดเจาะบ่อน้ำตื้นจำนวน 96 ราย มีรถขุดเจาะ 3 คัน เฉลี่ยต่อวันขุดเจาะได้ 6 บ่อ และต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นจำนวน 3,600 บาท ส่วนท่อที่ใช้ในบ่อนั้นประชาชนจะต้องเป็นผู้ซื้อเอง ตามความลึกของบ่อ.

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ห้องประชุมชั้น 5อบจ.นครศรีธรรมราช นายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2559 ขึ้นอย่างเป็นทางการ 24 มี.ค. 2559 08:55 24 มี.ค. 2559 09:03 ไทยรัฐ