วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฟอร์ดปักหมุดชูธงลงทุน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังนาย Ziad S. Ojakli รองประธานอาวุโส ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนีและนาย Stephen E. Biegun รองประธานฝ่ายรัฐกิจระหว่างประเทศ ฟอร์ดมอเตอร์ คัมปะนี สหรัฐฯและคณะเข้าหารือว่าฟอร์ดได้ยืนยันที่จะเพิ่มการลงทุนในไทย เพื่อผลิตรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ มีกำลังการผลิต 4 หมื่นคันส่งออกไปยังประเทศต่างๆ โดยจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 1 หมื่นคน และคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ประมาณเดือน ต.ค.59 “ฟอร์ดได้ยืนยันว่ามีความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศไทย และจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมั่นใจในนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของไทย”

ทั้งนี้ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์มีสัดส่วนในการส่งออกของไทยสูงถึง 12% ของยอดการส่งออกทั้งหมด หรือมีมูลค่าประมาณ 25,608 ล้านเหรียญสหรัฐฯและล่าสุดรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า

นางอภิรดีกล่าวว่า ฟอร์ดยังได้สอบถามความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่อาเซียนอยู่ระหว่างการเจรจากับประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพราะถือเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ และมีส่วนที่จะช่วยกระตุ้นการส่งออกรถยนต์ของไทยไปยังตลาด RCEP ได้.

ฟอร์ดยังได้สอบถามความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่อาเซียนอยู่ระหว่างการเจรจากับประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 24 มี.ค. 2559 03:35 ไทยรัฐ