วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หมอแนะวิธีป้องกันโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ว่า เป็นโรคที่เกิดจากกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อแบคทีเรีย พบในเพศหญิงมากกว่าชาย และพบมากในช่วงอายุ 20-50 ปี โดยเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีหลายชนิด แต่ 75 -95% เกิดจากเชื้ออีโคไล มีทั้งจากการอักเสบเฉียบพลัน หรือการอักเสบเรื้อรัง ซึ่งมักมีอาการอักเสบเป็นๆหายๆเรื้อรัง ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนี้ คือ ผู้ที่กลั้นปัสสาวะนาน ส่งผลให้ปัสสาวะ แช่ค้าง เชื้อโรคในปัสสาวะจึงเจริญเติบโตได้ดี ผู้สูงอายุเพราะสุขอนามัยบริเวณอวัยวะเพศไม่ดี และผู้ที่ดื่มน้ำน้อยจนส่งผลให้ไม่ค่อยได้ปัสสาวะ ปัสสาวะจึงแช่ค้าง เชื้อโรคในปัสสาวะจึงเจริญได้ดี สำหรับอาการของโรคนี้ คือ ปัสสาวะบ่อย ครั้งละน้อยๆ ปวด เบ่ง แสบ โดยเฉพาะตอนสุดปัสสาวะ ปัสสาวะเป็นเลือด อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าคือ ปัสสาวะสีชมพู หรือเป็นเลือด ปัสสาวะขุ่น หรืออาจเป็นหนองขึ้นกับความรุนแรงของโรค และมีกลิ่นผิดปกติปวดท้องน้อย มีไข้ มีได้ทั้งไข้สูงและไข้ต่ำแต่มักไม่มีไข้เมื่อเป็นการอักเสบเรื้อรัง

อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ส่วนผลข้างเคียงจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบคือลุกลามไปที่ไต ซึ่งเมื่อเรื้อรังอาจส่งผลให้เกิดโรคไตเรื้อรังได้หรือเมื่อการอักเสบติดเชื้อรุนแรง อาจลุกลามเป็นการอักเสบติดเชื้อในกระแสโลหิต ซึ่งทั้งสองกรณีเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้ สำหรับการป้องกันคือ ดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้ว ไม่กลั้นปัสสาวะและไม่ควรใช้สเปรย์หรือยาดับกลิ่นตัวในบริเวณอวัยวะเพศ.

เป็นโรคที่เกิดจากกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อแบคทีเรีย พบในเพศหญิงมากกว่าชาย และพบมากในช่วงอายุ 20-50 ปี โดยเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีหลายชนิด แต่ 75 -95% เกิดจากเชื้ออีโคไล มีทั้งจากการอักเสบเฉียบพลัน 24 มี.ค. 2559 00:55 ไทยรัฐ