วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ขอ 6 ชาติลุ่มน้ำโขง ร่วมจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

"นายกฯ" ระบุ ประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง หนุนจีนจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรน้ำ มั่นใจเพิ่มขีดความสามารถ รับมือภัยแล้ง-น้ำท่วม

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.59 เวลา 09.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของจีน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เดินทางมายังศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติอ่าวย่าหลง เมืองซานย่า มณฑลเหอหนาน เพื่อเป็นประธานการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 1 ร่วมกับนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน และกล่าวเปิดการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ  "Shared River, Shared Future"

โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเปิดการประชุมว่า สมาชิกทั้ง 6 ประเทศ เชื่อมต่อกันด้วยแม่น้ำล้านช้าง-แม่โขง สายเดียวกันต่างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ประเทศสมาชิกจึงเผชิญกับความท้าทายร่วมกันด้วย ไม่ว่าจะเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ ภัยธรรมชาติ ปัญหาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกัน บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ และเพื่อผลประโยชน์ต่อทุกประเทศที่เท่าเทียมกัน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความร่วมมือของกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงอย่างค่อยเป็นค่อยไปสู่ความเป็นประชาคมแม่น้ำโขงในอนาคต โดยภารกิจที่ท้าทายของประเทศสมาชิก คือการกำหนดวิสัยทัศน์ของกรอบเพื่อดำเนินความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ และเพิ่มคุณค่าต่อกรอบความร่วมมืออื่นๆ ที่สำคัญประการหนึ่งมาจากการที่ทั้ง 6 ประเทศต่างตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำสายเดียวกัน จึงควรใช้โอกาสและศักยภาพในการร่วมมือกันเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อมนุษยธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ตลอดจนเกษตรกรที่ต้องใช้น้ำจากแม่น้ำโขง-ล้านช้าง ในการดำรงชีวิตด้านต่างๆ และเผชิญกับความท้าทายจากภาวะภัยแล้งและน้ำท่วม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ความท้าทายอีกเรื่องคือการกำหนดแนวทางความร่วมมือที่มุ่งเน้นผลลัพธ์

สำหรับประเทศไทย ยินดีที่ประเทศสมาชิกตกลงที่จะดำเนินโครงการเร่งด่วนที่จะเน้นผลเป็นรูปธรรมภายในช่วง 1-2 ปี ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศ (โรดแม็ป) ของไทยด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง จะเสริมสร้างให้ทุกประเทศในอนุภูมิภาคก้าวไปด้วยกันและเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการความร่วมมือของประเทศสมาชิก ก่อนจะเข้าร่วมการแถลงข่าวกับนายกรัฐมนตรีจีนและประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

"นายกฯ" ระบุ ประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง หนุนจีนจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรน้ำ มั่นใจเพิ่มขีดความสามารถ รับมือภัยแล้ง-น้ำท่วม 23 มี.ค. 2559 19:01 ไทยรัฐ