วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อำนวย' เผยแผนปฏิรูป ตร. ปรับโครงสร้าง ก.ตร.ปลอดการเมือง

"อำนวย" เผยแผนปฏิรูป ตร.ปรับโครงสร้าง ก.ตร.ปลอดการเมือง ใช้ระบบเลือกตั้ง เฟ้นหา ปธ.ก.ตร. เปิดอดีต ผบ.ตร.-รอง ผบ.ตร.ยศ พล.ต.อ. เกษียณ 5 ปี ลงสมัคร โดย ตร. ยศ พ.ต.อ.ทั่วประเทศ ลงคะแนนเลือก ขณะที่เก้าอี้ ผบ.ตร.ให้ ก.ตร.คัดเลือกส่งนายกฯ พิจารณา

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.59 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน โฆษกคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปฏิรูปตำรวจว่า คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) จะมีทั้งหมด 16 คน และจากเดิมประธานกรรมการ ก.ตร.คือ นายกฯ หรือรองนายกฯ ที่นายกฯ มอบหมาย การแต่งตั้งอยู่กับนักการเมืองทั้งหมด จนเกิดคำพูดวันนี้ที่ว่า วันนี้ได้เพราะคนนั้นคนนี้ จะเปลี่ยนให้มาจากการลงเลือกตั้ง โดยให้ อดีต ผบ.ตร.หรือ อดีตรองผบ.ตร.ที่มียศ พล.ต.อ.มาสมัครแข่งขัน โดยจะต้องเกษียณไปอย่างน้อย 5 ปี เพื่อตัดการสืบทอดอำนาจให้ลูกน้อง แล้วให้ตำรวจระดับ พ.ต.อ.จากทั่วประเทศ ลงคะแนนเลือก

พล.ต.ท.อำนวย กล่าวต่อว่า ส่วนกรรมการ ก.ตร.นั้น จะมาจากผบ.ตร.คนปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. จเรตำรวจ 6 คน มาจากอดีตนายตำรวจ ยศ พล.ต.ท.ที่เกษียณอายุราชการอย่างน้อย 5 ปี โดยให้ พ.ต.อ.ทั่วประเทศเลือกมา 3 คน ที่เหลือมาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ เช่น รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รวมจำนวน 4 คน รวมเป็น 16 คน โดยไม่มีฝ่ายการเมืองเลย

พล.ต.ท.อำนวย กล่าวต่อว่า ส่วนการสรรหา ผบ.ตร.ให้ระบบคุณธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์ สมมติรอง ผบ.ตร.คนหนึ่งมีอาวุโส 5 ปี ก็จะมีคะแนนเรื่องความอาวุโสให้ นอกจากนี้จะดูเรื่องความรู้ความสามารถว่าจบการศึกษาอะไรมา ถ้า ดร.ตรงกับสายตำรวจเอาไปเลยเต็ม 10 คะแนน รวมทั้งผลงานเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ โดยจะดูจากรางวัลที่ได้รับมา ซึ่งการให้คะแนนจะมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เมื่อให้คะแนนเสร็จจะคัดเอา 1 รายชื่อ โดยก.ตร.จะส่งให้นายกฯ พิจารณา ถ้านายกฯ เห็นด้วย จะส่งไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วนำความกราบบังคมทูล

ทั้งนี้ แต่หากนายกฯ ไม่เห็นด้วย ต้องส่งกลับมาให้ก.ตร.ทบทวนพร้อมเหตุผล ถ้าก.ตร.ยังยืนยันคนนี้อยู่จะต้องใช้เสียง 3 ใน 4 เอากลับมาใหม่ ส่วนการถอดถอน ผบ.ตร.จะทำงานเช้าชามเย็นชามไม่ได้ ต่อไปนี้ประเมินผลงานทุกปี โดยใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก หรือ เคพีไอ (Key Performance Indicator) ที่วัดความก้าวหน้าการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ จะประเมินการบริหารงานทุกด้าน โดย ก.ตร.เป็นคนประเมิน ซึ่งต้องไปออกหลักเกณฑ์ประเมิน ผบ.ตร. ถ้าประเมินไม่ผ่าน ก.ตร.ก็ส่งให้นายกฯ ปลด ผบ.ตร.

"อำนวย" เผยแผนปฏิรูป ตร.ปรับโครงสร้าง ก.ตร.ปลอดการเมือง ใช้ระบบเลือกตั้ง เฟ้นหา ปธ.ก.ตร. เปิดอดีต ผบ.ตร.-รอง ผบ.ตร.ยศ พล.ต.อ. เกษียณ 5 ปี ลงสมัคร โดย ตร. ยศ พ.ต.อ.ทั่วประเทศ ลงคะแนนเลือก ... 23 มี.ค. 2559 18:03 23 มี.ค. 2559 19:21 ไทยรัฐ