วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อนุพงษ์' แนะ เกษตรกรยึดเศรษฐกิจพอเพียง ยันมีน้ำใช้ถึงหน้าฝน

รมว.มหาดไทย แนะ เกษตรกร ยึดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการจัดการน้ำช่วงภัยแล้ง เผย รบ.พยายามแก้ปัญหารอบด้าน ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับผู้ใช้น้ำ ยืนยันคนไทยมีน้ำใช้ถึงหน้าฝน ปี 60 มีประปาใช้ทุกบ้านทั่วประเทศไทย...

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 59 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตำบลบ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เพื่อรับฟังปัญหา และแนวทางการแก้ไขช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้ำกินน้ำใช้ จากกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ โดยมีชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ยังมอบถังน้ำประชารัฐจำนวน 200 ใบ และถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 3 ใบ จากนั้นตรวจดูการสูบน้ำระยะไกลของ ปภ. ที่สูบน้ำจากลำน้ำชีลงในหนองน้ำ ก่อนแจกจ่ายน้ำให้ชาวบ้านในระยะ 14 กม.

การลงพื้นที่ตำบลบ้านโต้นครั้งนี้ นายอำเภอพระยืน รายงานต่อ รมว.มหาดไทย ว่า อ.พระยืน มี 5 ตำบล 53 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ชาวบ้านประสบปัญหาภัยแล้งมานาน ทั้งน้ำกิน น้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ มีน้ำน้อยไม่พอใช้ แต่ทุกฝ่ายร่วมมือกันบริหารจัดการน้ำให้ชาวบ้านได้มีน้ำกินและน้ำใช้ ทั้งการเจาะบ่อบาดาล นำน้ำไปแจกจ่ายตามหมู่บ้าน รวมทั้งสูบน้ำจากแม่น้ำชีมาพักไว้ตามหนองน้ำ เพื่อเก็บกักไว้เป็นระยะๆ ง่ายต่อการที่ชาวบ้านจะมารับน้ำไปใช้

นอกจากนี้ ทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ยังมีแนวคิดที่จะร่วมกันบริหารจัดการน้ำ ด้วยการสูบน้ำจากแม่น้ำชีลงไปในแก่งกุดโดก ให้เป็นแหล่งน้ำต้นทุน แล้วส่งน้ำไปตามลำห้วยต่างๆ ที่อยู่ตามหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา จะเป็นการบูรณาการใรการบริหารจัดการน้ำได้อย่างครอบคลุม และแก้ไขปัญหาแล้งยั่งยืน

หลังจาก พล.อ.อนุพงษ์ ฟังรายงาน และลงพื้นที่ดูการบริหารจัดการน้ำ ที่ทาง ปภ.ตั้งเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำจากแม่น้ำชีมาพักไว้ในหนองน้ำ ส่งไปยังหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านโต้น ระยะทาง 14 กม. เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ตลอดหน้าแล้ง กล่าวว่า รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาให้รอบด้าน แต่ชาวนาและเกษตรกรต้องรู้จักบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น การปลูกพืช ต้องปลูกพืชที่กินได้ ใช้ได้และใช้น้ำน้อย และยึดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคิดให้รอบคอบ หากเกษตรกรทำนาข้าวแล้ว ขายข้าวไม่ได้ราคา ก็ควรปลูกแต่พอกิน

ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ ยังเผยถึงการบริหารน้ำทั้งประเทศว่า จากการรายงานของการประปา ทำให้รู้ว่ายังมีน้ำเพียงพอใช้ผลิตประปาและใช้ได้ถึงหน้าฝน แต่การบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไป จึงขอให้ผู้นำท้องถิ่นร่วมมือกันบูรณาการบริหารจัดการใช้น้ำให้ถูกวิธี จะสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำน้อย ให้ใช้ได้ตามความเหมาะสม ทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ไปจนถึงฤดูฝน พร้อมทั้งยืนยันว่า น้ำอุปโภคมีเพียงพอทั้งประเทศ และในปี 2560 ทุกหมู่บ้านต้องมีน้ำประปาใช้


รมว.มหาดไทย แนะ เกษตรกร ยึดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการจัดการน้ำช่วงภัยแล้ง เผย รบ.พยายามแก้ปัญหารอบด้าน ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับผู้ใช้น้ำ ยืนยันคนไทยมีน้ำใช้ถึงหน้าฝน ปี 60 มีประปาใช้ทุกบ้านทั่วประเทศไทย... 23 มี.ค. 2559 17:13 ไทยรัฐ