วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทอท. เข้มรักษาความปลอดภัย 6 ท่าอากาศยาน หลัง เหตุบึมสนามบินบรัสเซลส์

ทอท. กำชับ 6 ท่าอากาศยานเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย หลังเกิดเหตุระเบิดสนามบิน ในกรุงบรัสเซลส์ เตรียมพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน หมั่นติดตามข่าวสาร ประเมินสถานการณ์ ประสานทุกหน่วยงานดูแลผู้โดยสาร...

วันที่ 23 มี.ค.59 นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทอท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 5/2559 ณ สำนักงานใหญ่ ทอท. ซึ่งที่ประชุมมีมติ ในเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง หลังเกิดเหตุการณ์ระเบิดภายในอาคารผู้โดยสารขาออกท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ระเบิดภายในอาคารผู้โดยสารขาออกท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559

คณะกรรมการ ทอท.ได้กำชับการถือปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่ ทอท.บริหารงาน และให้มีการตรวจสอบพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยง รวมทั้งความพร้อมและครบถ้วนของอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องในการดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัย

ปัจจุบัน ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ยังคงใช้ระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในระดับ 3 ตั้งแต่เหตุการณ์รุนแรงในกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดยมีการดำเนินการ คือ กำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย เฝ้าติดตามด้านการข่าว และประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มวงรอบของทุกส่วนงานรักษาความปลอดภัย ได้แก่ เพิ่มวงรอบของชุดตรวจผสมตระเวนตรวจพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานและในเขตการบิน การตระเวนระงับเหตุ การรักษาการณ์ การจราจร การตรวจค้นสัมภาระติดตัวผู้โดยสารและสัมภาระบรรทุก การตระเวนสุ่มตรวจของหน่วยทำลายวัตถุระเบิด รวมทั้งการออกบัตรอนุญาตบุคคลและยานพาหนะ ยกเลิกการจอดรถหน้าชานชาลาทุกประเภท งดออกบัตรอำนวยความสะดวกทุกประเภท และเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) ตลอดเวลา รวมทั้งประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อจัดชุดตรวจผสมออกสุ่มตรวจในจุดล่อแหลม

นอกจากนั้น ยังได้เตรียมกำลังพลไว้รองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยาน อีกทั้งประสานงานด้านการข่าวกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตำรวจสันติบาล และตำรวจท้องที่อย่างใกล้ชิด สำหรับการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ทอท.ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (AOC) และสายการบินต่างๆ เพื่อส่งข่าวสารให้ทราบ

ทอท. กำชับ 6 ท่าอากาศยานเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย หลังเกิดเหตุระเบิดสนามบิน ในกรุงบรัสเซลส์ เตรียมพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน หมั่นติดตามข่าวสาร ประเมินสถานการณ์ ประสานทุกหน่วยงานดูแลผู้โดยสาร... 23 มี.ค. 2559 15:41 ไทยรัฐ