วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้คนส่วนใหญ่ มีแววกามวิปริต

ถ้าหากใครที่ชอบอ่านข่าวผู้ที่ชอบสะสมเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย หรือกางเกงใน ไม่ว่าของผู้หญิงหรือผู้ชายก็อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นคนกามวิปริตตามไปด้วย เหมือนอย่างที่ทั่วไปมักจะคิดกัน

นักวิจัยได้ลงแรงศึกษาความคิดเห็นในเรื่องนี้ จากชาวมณฑลควิเบก ประเทศแคนาดา เรือนเกือบพันคน พบว่าคนส่วนใหญ่ก็อาจจะมีนิสัย โน้มเอียงทางนี้เหมือนกัน จนอาจจะถือได้ว่ากลายเป็นเรื่องปกติมากกว่าที่จะเห็นเป็นเรื่องแปลก

จิตแพทย์เผยว่า ลักษณะกามวิปริต มีตั้งแต่พวกชอบแอบดู พวกชอบอวดอวัยวะประจำกายที่พ่อแม่ให้มา พวกชอบเห็นความเจ็บปวดของผู้อื่น คนที่ชอบให้ผู้อื่นทำร้ายตนและคนลักเพศ เป็นต้น ในบรรดาลักษณะเหล่านี้ มีอยู่ 4 ลักษณะ ที่ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ก็มีความชื่นชอบอยู่เหมือนกัน นักวิจัยกล่าวว่า อาจจะสรุปได้ว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างต่างก็ชื่นชอบพฤติกรรมเหล่านี้ อย่างน้อยก็แบบใดแบบหนึ่ง จำนวนเกือบครึ่งหนึ่ง และอีกร้อยละ 33 ก็อาจจะเคยปฏิบัติมาแล้ว ผลการสำรวจส่อว่าส่วนมากมักเอนเอียงไปข้างนักถ้ำมองถึงร้อยละ 35 ชอบสัมผัสเสื้อผ้า ชอบเครื่องแต่งกาย ของเพศตรงกันข้าม ร้อยละ 25 และพวกผู้ชอบค้ากำไร ชอบถูไถ มากประมาณร้อยละ 26 โดยผู้ชายมักจะเป็นกันมากกว่าผู้หญิง.

ถ้าหากใครที่ชอบอ่านข่าวผู้ที่ชอบสะสมเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย หรือกางเกงใน ไม่ว่าของผู้หญิงหรือผู้ชายก็อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นคนกามวิปริตตามไปด้วย เหมือนอย่างที่ทั่วไปมักจะคิดกัน 23 มี.ค. 2559 14:41 ไทยรัฐ