วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตู่' ใช้ ม.44 แก้ภัยแล้ง-ชาวนาหันปลูกเห็ดสร้างรายได้

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. หลังจากภัยแล้งได้ขยายวงกว้าง ขณะที่น้ำต้นทุนในเขื่อนเหลือน้อยใช้ได้เพียงอุปโภคและบริโภค โดยรัฐบาลขอความร่วมมืองดการทำนา ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยสู้ภัยแล้ง นายวันลบ จันทร์พวง อายุ 40 ปี ชาวนาอยู่บ้านเลขที่ 31 หมู่ 5 ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เปิดเผยว่า ได้หยุดทำนา 10 ไร่ แล้วหันมาขุดบ่อบาดาล ปลูกเห็ดฟาง สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวในช่วงหน้าแล้งมีรายได้ตกวันละ 200-400 บาท การทำเห็ดฟางใช้ทุนต่ำ โดยเก็บฟางข้าวตามกลางนาและผักตบชวามาแตกแห้งแล้วนำมาแช่น้ำให้ชุ่มผสมกับฟางข้าวแล้วใส่อ่างย่ำจนได้ที่แล้ว ทำแปลงดินขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 4 เมตร ใช้ตะกร้าพลาสติก เจาะก้นนำฟางข้าวที่แช่น้ำผสมกับผักตบชวาแล้วนำเชื้อเห็ดฟางวางทับลงแล้วใช้เท้าเหยียบให้แน่น โดยวางเป็นคู่แปลงละประมาณ 12 ก้อน ใช้พลาสติกคลุม ประมาณ 1 สัปดาห์ก็เก็บผลผลิตได้ ใช้ทุนประมาณ 50 บาท ต่อแปลง เก็บเกี่ยวต่อร่องได้ 3-4 กก. ขายอยู่ที่ราคา กก.ละ 100 บาทจ.ฉะเชิงเทรา นายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผอ.โครงการชลประทานพระองค์ไชยานุชิต และเจ้าหน้าที่ ได้นำอุปกรณ์วัดค่าความเค็มในน้ำพบว่าอยู่ที่ 1.42 กรัม/ลิตร ซึ่งสูงเกินค่ามาตรฐานที่จะนำไปใช้ผลิตน้ำประปา นายสุรพล เปิดเผยว่า โครงการชลประทานพระองค์ไชยานุชิตรับผิดชอบพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกง มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 200,000 ไร่ สภาพน้ำในลำคลองมีความเค็ม เนื่องจากพื้นที่ด้านล่างส่วนใหญ่เป็นบ่อกุ้ง บ่อปลา รวมทั้งน้ำไหลซึมซับปล่อยลงคลอง ทำให้น้ำที่มีความเค็มไหลย้อนขึ้นมา จึงได้ร่วมกับอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และการประปาฉะเชิงเทรา ทำทำนบชะลอการไหลย้อนของน้ำที่คลองเปร็งและคลองอุดมชลจร เพื่อไม่ให้น้ำไหลย้อนเข้าคลองนครเนื่องเขต หรือคลองท่าไข่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตนํ้าประปา

นายสุรพลเปิดเผยอีกว่าปัจจุบันพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกง ได้รับการช่วยเหลือด้วยการระบายน้ำจากเขื่อนมโนรมย์ จ.ชัยนาท วันละ 350,000 ล้าน ลบ.เมตร มาตามแม่น้ำป่าสักและมาทาง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าคลองระพีพัฒน์ เข้าคลอง 13 มายังประตูระบายน้ำบึงฝรั่ง ในเขตหนองจอก ก่อนระบาย เข้าคลองแสนแสบก่อนระบายเข้าคลองบางขนากไปยังคลองพระองค์ไชยานุชิต คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองนครเนื่องเขต ก่อนเข้าคลองสาขาต่างๆในพื้นที่ ใน 1 สัปดาห์มีการบริหารจัดการน้ำ 2 พื้นที่คือพื้นที่โครงการชลหารพิจิตรใช้น้ำ 3 วัน และพื้นที่โครงการพระองค์ไชยานุชิตใช้น้ำ 4 วัน มั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาการขาด แคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการผลิตน้ำประปาได้


เมื่อเวลา 12.20 น. วันเดียวกันที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวถึงการใช้มาตรา 44 ในการขับเคลื่อนแผนงานการบริหารน้ำให้สอดคล้องกันว่า ตนต้องการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง และต้องบวกกระทรวงศึกษาธิการเข้าไปด้วยในเรื่องการสอนคน เรื่องการวิจัยและพัฒนาต้องเข้ามาร่วมกลุ่มด้วยเพื่อนำไปสู่การทำแผนงานโครงการที่สอดคล้องกันหมดว่าจะทำอย่างไรประชาชนจะมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ถ้าคิดเป็นกิจกรรมแบบนี้ทั้ง 19 กระทรวงจะมาร่วมกันทุกงาน เพื่อจะได้เกิดผลทีเดียว ถ้าทุกคนแยกกระทรวงกันไปก็จะทำงานในแท่งของตัวเองคนเดียว วันนี้ตนเป็นคนบูรณาการทั้งหมดอยู่แล้วว่าใครจะต้องไปทำอะไร ทุกกระทรวงมีความเกี่ยวข้องเรื่องน้ำทั้งงบบาดาล งบขุดบ่อเหมือนกันหมด แต่มากบ้างน้อยบ้าง ดังนั้น ต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่ออะไร เพื่อใครที่ไหนจะได้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะที่ผ่านมาไม่ต่อเนื่อง

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เนื่องในวันอนุรักษ์น้ำโลก 22 มี.ค.นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ได้ขอให้ประชาชนเห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำด้วยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รักษาความสะอาดแหล่งน้ำ ภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะปรากฏการณ์เอลนินโญ ปริมาณน้ำสำรองที่มีอยู่น้อยของไทยเกิดจากการบริหารจัดการน้ำที่ผิดพลาดในอดีต รัฐบาลนี้ได้วางแผนรับมือประคับประคอง สถานการณ์บรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่วิกฤติ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่ที่เสียสละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ด้วยการงดปลูกข้าว รวมทั้งขอบคุณภาคธุรกิจเอกชนที่ร่วมประกาศลดการใช้น้ำลงร้อยละ 30 แต่อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือไปยังประชาชนทั่วประเทศให้ใช้น้ำอย่างประหยัด.

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. หลังจากภัยแล้งได้ขยายวงกว้าง ขณะที่น้ำต้นทุนในเขื่อนเหลือน้อยใช้ได้เพียงอุปโภคและบริโภค โดยรัฐบาลขอความร่วมมืองดการทำนา ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยสู้ภัยแล้ง ... 23 มี.ค. 2559 07:48 ไทยรัฐ