วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กำแพงเพชรแล้งจัด น้ำตกคลองลานแห้งสนิท เร่งอพยพปลาท้องถิ่นหนีตาย

นอภ.คลองลาน พร้อมเจ้าหน้าที่ อช.คลองลาน เดินทางไปดูสภาพน้ำตกคลองลาน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร พบไม่มีน้ำเหลืออยู่ มีเพียงหาดทราย พร้อมเร่งย้ายปลาท้องถิ่นที่อยู่คู่น้ำตกกว่า 50 ปี ให้รอดชีวิต เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน ที่ส่งผลกระทบการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติคลองลาน ที่น้ำตกคลองลาน เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของจังหวัดกำแพงเพชร และมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในวันเสาร์และวันอาทิตย์ กว่า 1,000 คน ปรากฏว่าแล้งน้ำจนแห้งขอด ในรอบ 20 ปี จนไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม พร้อมทั้งเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ย้ายปลาในน้ำตก ไปไว้ในแหล่งน้ำแห่งอื่นภายในอุทยานอุทยานแห่งชาติ ที่มีปลาท้องถิ่น ปลากั้ง ปลาเวียน เพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติ และเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ของปลาที่เกิดมาพร้อมกับน้ำตกคลองลานกว่า 50 ปี ให้คงอยู่ต่อไป


ทั้งนี้ ปัญหาภัยแล้งปีนี้รุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา บริเวณที่เคยมีน้ำเติมเต็มบนแอ่งเก็บน้ำบนยอดเขาเขาคลองลาน ที่ไหลลงมาสู่เบื้องล่าง อันเป็นแอ่งน้ำไว้ให้นักท่องเที่ยวมาลงเล่นน้ำ ปัจจุบันเป็นผาหินไร้น้ำตก และไม่มีน้ำในแอ่งน้ำหลงเหลืออยู่เลย มีเพียงหาดทรายดิน และโขดหิน ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติคลองลานเป็นอย่างมาก โดยเทศกาลสงกรานต์ทางอุทยานแห่งชาติคลองลานจะได้ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกคลองลานและน้ำตกคลองน้ำไหล


และในส่วนของอำเภอคลองลาน ได้จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้งอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีการประชุมติดตามสถานการณ์ และวางแผนพร้อมดำเนินการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและให้ทั่วถึงทุกพื้นที่โดยมีการจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ เพื่อไว้ช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับน้ำอุปโภค-บริโภค มีการบูรณาการข้อมูลแก้ไขปัญหาร่วมกัน และจะขอรับการสนับสนุนการทำฝนหลวง เพื่อเติมน้ำในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวอำเภอคลองลานต่อไป.

นอภ.คลองลาน พร้อมเจ้าหน้าที่ อช.คลองลาน เดินทางไปดูน้ำตกคลองลาน แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร พบไม่มีน้ำเหลืออยู่ มีเพียงหาดทราย พร้อมเร่งย้ายปลาท้องถิ่นที่อยู่คู่น้ำตกกว่า 50 ปี ให้รอดชีวิตเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ 23 มี.ค. 2559 05:25 23 มี.ค. 2559 06:05 ไทยรัฐ