วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชงเก็บค่าน้ำ เม.ย.เพิ่ม!

นายธวัธชัย ยงกิตติกุล ที่ปรึกษาสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยหลังการหารือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)ว่า กกร.ตระหนักถึงปัญหาภัยแล้งปีนี้ ซึ่งถือเป็นปัญหาที่วิกฤติรุนแรงที่สุดในรอบหลายปี เห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ควรพิจารณาเก็บค่าน้ำประปาจากประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำประปาเดือน เม.ย.59 โดยให้นำใบเสร็จค่าน้ำประปาช่วงเดือน เม.ย.58 มาเปรียบเทียบกันว่า หากเดือน เม.ย.ปีนี้มีการใช้น้ำในปริมาณเพิ่มขึ้นก็ควรถูกเรียกเก็บค่าน้ำประปาในอัตราที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของปริมาณน้ำที่ใช้เพิ่มขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใช้น้ำประปาในปริมาณที่มีจิตสำนึกลดการใช้ลง เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปลุกจิตสำนึกลดการใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือยอีกทางหนึ่ง “กกร.เห็นว่าช่วงสงกรานต์เดือน เม.ย.ปีนี้ ประชาชนจะใช้น้ำประปาจำนวนมากในการเล่นสาดน้ำกัน ขณะที่ภาคเกษตรในต่างจังหวัดต้องถูกขอให้งดทำนา

ทำสวน เพราะปริมาณน้ำไม่เพียงพอ แต่กลุ่มคนในเมืองจะทำอะไรได้บ้างเพื่อลดการใช้น้ำ จึงเสนอให้การประปานครหลวง (กปน.)ไปดูการใช้น้ำย้อนหลังของทุกกลุ่มผู้ใช้ในเดือน เม.ย.58 มาเทียบกัน ถ้า เม.ย.ปีนี้ปริมาณน้ำที่ใช้เพิ่มขึ้น ควรให้จ่ายในอัตราที่สูงขึ้น ส่วนจะราคาเท่าใด ถ้ารัฐบาลเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว กกร. พร้อมให้ข้อมูลการใช้น้ำประปาของภาคเอกชนที่เป็นสมาชิก กกร. เพราะกกร.เห็นว่ากลไกราคาในลักษณะนี้ จะทำให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่ามากขึ้น ซึ่งถ้ารัฐทำการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ก็จะต้องร่วมด้วย”.

นายธวัธชัย ยงกิตติกุล ที่ปรึกษาสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยหลังการหารือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)ว่า กกร.ตระหนักถึงปัญหาภัยแล้งปีนี้ ซึ่งถือเป็นปัญหาที่วิกฤติรุนแรงที่สุดในรอบหลายปี 23 มี.ค. 2559 01:02 ไทยรัฐ