วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปธ.ศาลฎีกา ร่อนหนังสือดักคอ สนช. ก่อนถกร่าง ก.ม.ชะลอฟ้องอาญา

ปธ.ศาลฎีกา ยื่นหนังสือ สนช.ก่อนถกร่าง พ.ร.บ. มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา เพื่อชะลอฟ้องให้อำนาจอัยการคุมประพฤติ

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.59 ที่รัฐสภา นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักงานประธานศาลฎีกา ตัวแทนของ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เข้ายื่นหนังสือต่อ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ซึ่งรัฐบาลเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. 

โดย นายชาญณรงค์ กล่าวว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว โดยศาลยุติธรรมเห็นว่าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวขัดต่อหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญ และหลักสิทธิมนุษยชน เพราะเป็นการให้อำนาจอัยการสั่งคุมประพฤติ และสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีอาญาที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ได้ โดยที่ไม่ผ่านการพิจารณาของศาลเลย และปราศจากกระบวนการพิสูจน์ความผิดของบุคคล

นาย ชาญณรงค์ กล่าวต่อว่า หาก พ.ร.บ.ดังกล่าวประกาศใช้ จะเป็นการตัดสิทธิของผู้เสียหายที่ประสงค์จะใช้สิทธิทางศาล และมีบทบัญญัติห้ามไม่ให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไป แม้กระทั่งในกรณีที่ผู้เสียหายประสงค์จะใช้สิทธิทางศาลและนำคดีมาฟ้องต่อศาลแล้วก็ตาม ขณะที่ในส่วนระยะเวลาและอายุความในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีอาญาอาจขยายไปได้จนแทบไม่มีข้อจำกัด หากมีคำสั่งให้ใช้มาตรการแทนการฟ้อง จะทำให้พยานหลักฐานที่สำคัญสูญหายไปจนไม่สามารถพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาได้ และจะทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมของไทยในระยะยาว ถ้าร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นของ สนช. ศาลเป็นห่วงว่าจะส่งผลกระทบต่อสังคมและกระบวนการทางอาญา จึงขอให้สนช.ช่วยพิจารณาด้วย

ด้าน นายพรเพชร กล่าวว่า ตนไม่เห็นอยากให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์กรขึ้น อยากให้ทุกฝ่ายรับฟังความเห็นในเมื่อคนระดับประธานศาลฎีกาส่งสัญญาณมาถึงตน ก็ต้องรับฟังซึ่งทางตัวแทนของศาลฎีกาก็ได้ไปยื่นเรื่องนี้ให้รัฐบาลแล้ว เพราะร่างกฎหมายอยู่ระหว่างการพิจารณาครม.อยู่ การมายื่นที่ สนช.ก็เพื่อเป็นการดักคอไว้ก่อนที่จะถูกส่งมาให้สนช.พิจารณา เพราะร่างนี้ผ่านเป็นกฎหมาย อย่างคดีรถเบนซ์ก็อาจจะไม่ต้องถึงศาลก็ได้

ปธ.ศาลฎีกา ยื่นหนังสือ สนช.ก่อนถกร่าง พ.ร.บ. มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา เพื่อชะลอฟ้องให้อำนาจอัยการคุมประพฤติ 22 มี.ค. 2559 19:48 ไทยรัฐ