วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผย 5 เดือนแรก การค้าชายแดนช่องเม็กซบเซา คาดไตรมาส 2 กระเตื้อง

การค้าชายแดนช่องเม็ก 5 เดือนแรกปีงบประมาณ 59 ซบเซา คาดผลพวงเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคตกต่ำลง เผยมันสำปะหลังนำเข้าอันดับ 1 ตามด้วยพลังงานไฟฟ้า ชี้ไตรมาส 2 มีแนวโน้มสูงขึ้น...

วันที่ 22 มี.ค.59 นายปกรณ์ บุปผาพรหม หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ศุลกากรช่องเม็ก เปิดเผยมูลค่าการค้าขายชายแดนที่ผ่านทางด่านศุลกากรช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ของปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2559 รวม 5 เดือนที่ผ่านมามีมูลค่าการค้าโดยรวม ทั้งนำเข้า และส่งออกอยู่ที่ 6,675 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ที่ 5 เดือนแรก อยู่ที่ 7,173 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.47 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะเกิดจากภาวะการค้าเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคตกต่ำลง


สำหรับสินค้าที่มีการนำเข้ามากที่สุด 3 อันดับต้นๆ ในช่วง 5 เดือนแรก ได้แก่ มันสำปะหลัง จำนวน 82,203.020 ตัน มูลค่า 431.300 ล้านบาท อันดับสองเป็นพลังงานไฟฟ้า 0.008 ตัน มูลค่า 276.274 ล้านบาท และ อันดับที่สาม คือกะหล่ำปลี 10,492.700 ตัน คิดเป็นมูลค่า 197.553 ล้านบาท

นายปกรณ์ ยังเปิดเผยอีกว่าสินค้าของไทยที่ส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ น้ำมันดีเซล 51,222.912 ตัน มูลค่า 788.763 ล้านบาท อันดับสองรถยนต์ใหม่สำเร็จรูป 1,594.312 ตัน มูลค่า 694.447 ล้านบาท และ อันดับที่สามเป็นน้ำมันเบนซินธรรมดาไร้สารตะกั่ว 28,393.456 ตัน คิดเป็นมูลค่า 526.179 ล้านบาท นอกจากสินค้านำเข้าและส่งออกชายแดนแล้ว ยังมีสินค้าที่ผ่านด่านศุลกากรช่องเม็กไปยังประเทศที่สาม มีมูลค่า 1,652.873 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น เมล็ดกาแฟดิบ อุปกรณ์เจาะอุโมงค์ ปั้นจั่นแบบเกาหลี และสุรา เป็นต้น

สำหรับการค้าชายแดนในช่วงไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 นั้น มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวของทางประเทศเพื่อนบ้านออกสู่ตลาด โดยเฉพาะมันเส้นจะมีการนำเข้าผ่านทางด่านจำนวนมาก คาดว่าจะมีมูลค่าการนำเข้ามากขึ้นตาม ขณะที่การส่งออกของไทยเป็นสินค้าที่แบบเดิมๆ เช่น น้ำมัน เครื่องอุปโภค บริโภค ความต้องการคงไม่สูงเพิ่มขึ้นอัตราการส่งออกก็คงไม่มาก อยู่ในระดับเดียวกับที่ผ่านๆ มา


"แต่ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการนำเข้า และการส่งออกทางด่านศุลกากรช่องเม็ก ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555-2558 จำนวน 4 ปีงบประมาณ พบว่ายอดมูลค่าสินค้านำเข้า-ส่งออก เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ สูงสุดอยู่ที่ปี 2558 มูลค่าสินค้านำเข้าอยู่ที่ 2,829 ล้านบาท มูลค่าสินค้าส่งออกอยู่ที่ 13,810.71 ล้านบาท"

การค้าชายแดนช่องเม็ก 5 เดือนแรกปีงบประมาณ 59 ซบเซา คาดผลพวงเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคตกต่ำลง เผยมันสำปะหลังนำเข้าอันดับ 1 ตามด้วยพลังงานไฟฟ้า ชี้ไตรมาส 2 มีแนวโน้มสูงขึ้น... 22 มี.ค. 2559 18:46 ไทยรัฐ