วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่ 'สนามบินดอนเมือง' เช็กราคาสินค้าแพงเกินปกติ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ "สนามบินดอนเมือง" ประชุมร่วมกับท่าอากาศยานไทย เพื่อเร่งแก้ราคาอาหาร-เครื่องดื่ม สูงเกินปกติ

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.59 ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับ นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สนามบินดอนเมือง เร่งแก้ไขปัญหาราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ราคาสูง ภายในสนามบินดอนเมือง 

โดย พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ กล่าวว่า ปัจจุบันภายในท่าอากาศยานดอนเมือง หรือสนามบินดอนเมือง มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีราคาสูงกว่าปกติมาก ส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสนามบินดอนเมืองที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นคนไทย โดยเห็นว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวม เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ จึงเร่งประชุมแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไป โดยในวันนี้ (22 มี.ค.) ได้ประชุมร่วมกันที่ห้องประชุม 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK 1) สำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว.

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ "สนามบินดอนเมือง" ประชุมร่วมกับท่าอากาศยานไทย เพื่อเร่งแก้ราคาอาหาร-เครื่องดื่ม สูงเกินปกติ 22 มี.ค. 2559 17:08 ไทยรัฐ