วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยโฉม 5 กล้วยไม้นามพระราชทาน อวดชาวโลก งานกล้วยไม้ครั้งที่ 12

กรมวิชาการเกษตร โชว์กล้วยไม้นามพระราชทาน 5 ชนิด อวดชาวไทยและต่างชาติ ในงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 19-27 มี.ค. 59 เผยเป็นโอกาสโชว์ความเป็นเลิศด้านกล้วยไม้ สะกดสายตานานาชาติ...

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 59 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 (APOC 12) ขึ้น ซึ่งเร่ิมตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 มีนาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเมืองทองธานีนั้น ภายในงานดังกล่าวได้นำกล้วยไม้จากประเทศต่างๆ คือ ญี่ปุ่น มาเลเซีย สหภาพเมียนมา อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ไต้หวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รวมทั้งไทย มาจัดแสดง

“การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการสานต่อกิจกรรมกล้วยไม้ของไทย ในการอนุรักษ์ และพัฒนากล้วยไม้อย่างต่อเนื่องในฐานะประเทศสมาชิก รวมถึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในด้านกล้วยไม้ของไทย เปิดเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และเทคโนโลยีด้านกล้วยไม้ระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้ง พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนในชาติโดยใช้กล้วยไม้เป็นสื่อสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต และส่งออกกล้วยไม้และผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะส่งผลให้มีการเพิ่มมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 19 ต่อปี”

สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 30 คูหา ภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์ และการจัดการกระบวนการผลิตกล้วยไม้เพื่อมวลมนุษยชาติ แบ่งเป็น 4 ส่วนคือ 1. กล้วยไม้ไทยที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นการค้า 2. จัดแสดงโปสเตอร์ กึ่งวิชาการและแสดงกล้วยไม้ วัสดุปลูกกล้วยไม้ 3. คลินิกกล้วยไม้ และที่ 4. แสดงเทคโนโลยี TIB และโรงเรือนกล้วยไม้รองเท้านารี พร้อมกันนี้ยังมีการประกวดจัดสวนกล้วยไม้ทั้งในประเทศและนานาชาติกว่า 90 สวน การประกวดกล้วยไม้กระถาง กล้วยไม้ตัดดอก การจัดกล้วยไม้ในภาชนะ แข่งขันจัดดอกกล้วยไม้ แข่งขันวาดภาพสีน้ำ การจำหน่ายสินค้ากล้วยไม้จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดแสดงกล้วยไม้พระนาม ซึ่งเป็นส่วนจัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และจัดแสดงกล้วยไม้ที่ได้รับพระราชทานนาม คือ รักตสิริน-ม่วงราชกุมารี เอื้องศรีประจิม เอื้องศรีอาคเนย์ และเอื้องศรีเชียงดาว พร้อมกันนี้ภายในงานยังได้กำหนดให้กล้วยไม้ 3 ชนิดของไทยคือ แวนด้าบลู เหลืองจันทบูร และเข็มแสด เป็นกล้วยไม้ไฮไลต์ภายในงาน

สำหรับท่านใดอยากชมกล้วยไม้สวยๆ สามารถเข้าชมได้ภายในงาน ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2559 นี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.apoc12.com หรือ โทร. 02-940-7339

กรมวิชาการเกษตร โชว์กล้วยไม้นามพระราชทาน 5 ชนิด อวดชาวไทยและต่างชาติ ในงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 19-27 มี.ค. 59 เผยเป็นโอกาสโชว์ความเป็นเลิศด้านกล้วยไม้ สะกดสายตานานาชาติ... 22 มี.ค. 2559 15:27 ไทยรัฐ