วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอ.รมน.สรุปสถานการณ์ด้านมั่นคงในรอบ มี.ค. หวั่นปัญหายาเสพติด

โฆษก กอ.รมน. เผย กอ.รมน.ได้สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ด้านต่างๆ ที่ได้บูรณาการรวมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในห้วงวันที่ 1-15 มี.ค. 59 ยังคงมีการเคลื่อนไหวยาเสพติดรอยต่อสามเหลี่ยมทองคำ แรงงานผิด ก.ม. บุกรุกทำลายป่า...

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 59 พล.ต.บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า จากการประชุม กอ.รมน.ได้สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ห้วงวันที่ 1-15 มี.ค. 59 จากการบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยสถานการณ์ด้านยาเสพติด ในห้วงเวลาพบว่า มีการจับกุมเฮโรอีนได้มากขึ้น ส่วนการลักลอบค้ายาบ้าในพื้นที่ภาคต่างๆ ยังคงมีปรากฏอย่างต่อเนื่อง สำหรับการแสวงหาความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านในการทำลายแหล่งผลิตยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัยระยะที่ 3 จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการสืบสวนปราบปรามเครือข่ายการผลิต และค้ายาเสพติดที่เคลื่อนไหวในพื้นที่รอยต่อสามเหลี่ยมทองคำในระยะต่อไป

พล.ต.บรรพต กล่าวด้วยว่า สถานการณ์ด้านบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สถิติการจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 3 สัญชาติ ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ห้วงเดือน พ.ย.58 จำนวน 14,545 คน, เดือน ธ.ค.58 จำนวน 16,361 คน และ เดือน ม.ค.59 จำนวน 15,967 คน การแก้ไขปัญหาในระยะนี้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ ได้ประกาศให้ตลาดช่องจอมเป็นเขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์

โฆษก กอ.รมน. กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์ด้านการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ผลการปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและบุกรุกพื้นที่ ในห้วงเดือน ก.พ.59 มีการลักลอบตัดไม้ จำนวน 136 คดี ตรวจยึดไม้สัก จำนวน 752 ท่อน/เหลี่ยม, ไม้พะยูง จำนวน 2,501 ท่อน/เหลี่ยม และไม้กระยาเลย จำนวน 2,732 ท่อน/เหลี่ยม, ผู้ต้องหา จำนวน 70 คน และการบุกรุกพื้นที่ จำนวน 39 คดี ผู้ต้องหา จำนวน 6 คน ยึดคืนพื้นที่ได้ 2,675-2-75 ไร่ สำหรับยุทธการพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดินของ คสช. โดยประกาศเดินหน้าใน 4 ด้าน คือ การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกป่าและที่สาธารณะ การค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหวงห้าม และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำความผิด และได้แบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์คือ การป้องกันและแสวงหาความร่วมมือ การสืบสวนปราบปราม และการบริหารจัดการกำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ในการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถทวงคืนผืนป่าได้อย่างต่อเนื่อง.

โฆษก กอ.รมน. เผย กอ.รมน.ได้สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ด้านต่างๆ ที่ได้บูรณาการรวมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในห้วงวันที่ 1-15 มี.ค.59 ยังคงมีการเคลื่อนไหวยาเสพติดรอยต่อสามเหลี่ยมทองคำ แรงงานผิดก.ม. บุกรุกทำลาย 22 มี.ค. 2559 15:25 ไทยรัฐ