วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนามบินภูเก็ต จัดบริการนวดผ่อนคลายแก่ผู้โดยสาร ถึง 25 มี.ค.นี้

ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดโครงการ "HKT Love Phuket Culture" ร่วมกับ 6 ชุมชนรอบสนามบิน จัดบริการนวดผ่อนคลายแก่ผู้โดยสาร วันนี้ ถึง 25 มี.ค. 59 ...

วันที่ 22 มี.ค. 59 นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) เปิดเผยว่า ตามที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ได้ดำเนินงานให้บริการสนามบินภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ ทอท. โดยมีพันธกิจให้บริการด้วยใจรักที่เหนือมาตรฐาน และสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบ (ทภก.) ซึ่งมีจำนวนชุมชนที่พักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีสถานภาพทางฐานะ รวมทั้งวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทภก. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนโดยรอบ ทภก.มาด้วยดีตลอดมา

ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และแสดงถึงความรับผิดชอบของ ทภก. ที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ทภก.จึงจัดโครงการ "HKT Love Phuket Culture" ร่วมกับชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน จำนวน 6 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านบ่อไทร ชุมชนบ้านสาคู ชุมชนบ้านไม้ขาว ชุมชนบ้านคอเอน ชุมชนบ้านหมากปรก และชุมชนบ้านแหลมทราย ในระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ภายในประเทศ อาคารผู้โดยสาร ทภก. โดยภายในกิจกรรมจะให้บริการนวดแก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงาน ณ ทภก.

นางมนฤดี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการดังกล่าว นอกจากจะช่วยสนับสนุน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนโดยรอบ ทภก. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแล้ว ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้โดยสารที่เดินทางผ่าน ทภก. อีกด้วย

ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดโครงการ "HKT Love Phuket Culture" ร่วมกับ 6 ชุมชนรอบสนามบิน จัดบริการนวดผ่อนคลายแก่ผู้โดยสาร วันนี้ ถึง 25 มี.ค. 59 ... 22 มี.ค. 2559 15:05 22 มี.ค. 2559 16:44 ไทยรัฐ