วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แล้งกระทบลำพูน ทำประปาไหลอ่อน ชาวบ้านแห่แย่งน้ำกันแล้ว!!

ร้องหาน้ำ!! ภัยแล้งกระทบหนัก ชาวบ้านแห่แย่งน้ำ ไม่ไหลถึงลำพูน ทั้งประปาไหลอ่อน ผลิตน้ำไม่ได้ พ่อเมืองเร่งแก้ไข ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 ฝาย เพื่อสูบข้ามฝายส่งไปถึงจุดที่ผลิตน้ำประปาให้ได้ เพื่อเร่งแก้ปัญหาให้ ปชช.

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 22 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดลำพูนยังคงได้รับผลกระทบภัยแล้งอย่างหนัก และล่าสุดยังได้รับผลกระทบปัญหาประปาไหลอ่อน แทบไม่ไหลตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยสาเหตุมาจากการผลิตประปา ที่ต้องสูบน้ำจากฝายพญาอุต ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน มาผลิตเป็นน้ำประปาใช้ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน น้ำในแม่น้ำปิงมีไม่เพียงพอเนื่องจากน้ำไปหยุดที่ฝายสบร้อง และฝายท่ามะโก๋ อ.เมือง จ.ลำพูน เจ้าหน้าที่จากสำนักชลประทานที่ 1 ฝ่ายช่างกล ต้องนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 2 ตัว มาตั้งสูบน้ำจากฝายสบร้องข้ามฝายเพื่อเพิ่มแรงดันให้กับน้ำปิงไหลลงสู่ฝายพญาอุตให้ได้ ทั้งนี้ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนบางช่วงที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ กลับมาใช้ได้ตามปกติ

นายกฤษฎา สุยะแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลสำนักชลประทานที่ 1 จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาตั้งเพื่อสูบน้ำข้ามฝายสบร้องให้ไหลลงไปยังฝายพญาอุตจุดที่สูบน้ำไปทำประปาใช้ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา เนื่องจากชาวบ้านขาดแคลนน้ำประปาสำหรับใช้อุปโภค บริโภค โดยเมื่อคืนเริ่มปฏิบัติเป็นครั้งแรกเลิกตอน 4 ทุ่มเศษ วันนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะต้องหยุดสูบน้ำเพราะทราบว่าน้ำยังไหลไม่เพียงพอต่อความต้องการนำไปผลิตน้ำประปา โดยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ตนต้องคอยดูแลอยู่นี้ 2 เครื่อง จะสูบน้ำได้ประมาณ ชั่วโมงละ 1000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนจะเพียงพอหรือไม่ต้องดูสถานการณ์คืนนี้ว่า น้ำจะไหลและดันลงไปถึงฝายพญาอุตหรือไม่ ส่วนการจะเพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อให้ทันหรือไม่อย่างไร ก็ต้องรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม จากปัญหาที่เผชิญอยู่ก็ขอให้พี่น้องเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ และควรช่วยกันประหยัดน้ำด้วย

ด้านนายณรงค์ อ่อนสอาด ผวจ.ลำพูน เปิดเผยว่า ปกติชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ จะปล่อยน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลลงสู่แม่น้ำปิง เพื่อปล่อยให้กับชาวจังหวัดลำพูน ประมาณอาทิตย์ละ 1 ครั้ง โดยจะปล่อยน้ำจากเขื่อนวันศุกร์ น้ำจะถึงที่ลำพูนประมาณวันจันทร์ เมื่อคืนที่ผ่านมาประสบกับปัญหาน้ำประปาขาดแคลน ไหลน้อย บางจุดมีปัญหาเนื่องจากมีพี่น้องที่ฝายพญาคำ จ.เชียงใหม่ ต้องการน้ำเข้าไปยังพื้นที่การเกษตรของตนเอง จึงทำให้มวลน้ำไหลมาไม่ถึงจังหวัดลำพูน จึงเกิดปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน ทางชลประทานเชียงใหม่จึงช่วยเหลือพี่น้องชาวลำพูน ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ฝายท่ามะโก๋ กับฝายสบร้องเพื่อสูบน้ำส่งแรงดันให้มาถึงฝายพญาอุตให้ได้โดยเร็ว เพื่อจะได้ผลิตน้ำประปาได้อย่างเพียงพอ จนกระทั่งขณะนี้น้ำยังไหลไปยังฝายพญาอุตน้อยมาก ยังไม่เพียงพอที่จะผลิตน้ำประปาจึงจะต้องมีการแก้ต่อไป อาจจะเพิ่มเครื่องสูบน้ำให้มากกว่าเดิมหรือไม่ กำลังจะมีการประชุมกัน ขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจปัญหาว่า บางช่วงเช่นเวลากลางคืนน้ำอาจจะไหลอ่อน เพราะเจอกับปัญหาดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว.ร้องหาน้ำ!! ภัยแล้งกระทบหนัก ชาวบ้านแห่แย่งน้ำ ไม่ไหลถึงลำพูน ทั้งประปาไหลอ่อน ผลิตน้ำไม่ได้ พ่อเมืองเร่งแก้ไข ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 ฝาย เพื่อสูบข้ามฝายส่งไปถึงจุดที่ผลิตน้ำประปาให้ได้ เพื่อเร่งแก้ปัญหาให้ ปชช. 22 มี.ค. 2559 14:58 22 มี.ค. 2559 16:52 ไทยรัฐ