วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

JAS เผย ไม่จ่ายค่า 4G เหตุ ผู้ร่วมทุนจากจีน ติดข้อจำกัดด้านเวลา

แจส โมบาย แจง ตลท. เหตุไม่ชำระค่าใบอนุญาตคลื่น 900 เผย ผู้ร่วมทุนจากจีน ติดเงื่อนไขเวลา ขออนุมัติจากหน่วยกำกับดูแลของจีน ซึ่งไม่ทันระยะเวลา 90 วัน ตามใบประกาศ กสทช.

วันที่ 22 มี.ค. 59 นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ ประชุมคณะกรรมการ JAS ได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 รับทราบว่า บริษัท แจสโมบาย บรอดแบนด์ จำกัด (แจสโมบาย) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz. มิได้ไปรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz. จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันครบกำหนดระยะเวลาการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz.

ทั้งนี้ เนื่องจาก แจสโมบายไม่สามารถนำหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินจำนวนประมาณ 72,000 ล้านบาท มามอบให้แก่สำนักงาน กสทช. ได้ เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศจีน (ซึ่งสนใจร่วมลงทุนในแจสโมบาย และได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งของประเทศจีน) ติดข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาในการขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนเมษายน 2559 ซึ่งไม่ทันกำหนดระยะเวลา 90 วันตามที่ระบุใบประกาศ กสทช. และสำนักงาน กสทช.ก็ไม่สามารถผ่อนปรน หรือผ่อนเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาใดๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศ กสทช. ดังกล่าวให้แก่แจสโมบายได้ ทำให้แจสโมบายไม่สามารถนำหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินจำนวนประมาณ 72,000 ล้านบาท มามอบให้แก่สำนักงาน กสทช. ได้ตามกำหนดเวลา

ในส่วนของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่แจสโมบายมิได้ไปขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น ความถี่ย่าน 900 MHz ในครั้งนี้นั้น ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้ให้ความเห็นว่าแจสโมบายต้องถูกริบเงินประกันการประมูลจำนวน 644 ล้านบาทเท่านั้น เนื่องจากแจสโมบายมิได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ ตามข้อ 5.2 ของหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz และการถูกริบเงินดังกล่าวก็ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทอย่างมีนัย สำคัญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'แจส' ยกเลิกแถลงข่าว ปมทิ้งใบอนุญาต 4จี หลังถูก ขึ้น H พักซื้อขายหุ้น

แจส โมบาย แจง ตลท. เหตุไม่ชำระค่าใบอนุญาตคลื่น 900 เผย ผู้ร่วมทุนจากจีน ติดเงื่อนไขเวลา ขออนุมัติจากหน่วยกำกับดูแลของจีน ซึ่งไม่ทันระยะเวลา 90 วัน ตามใบประกาศ กสทช. 22 มี.ค. 2559 14:22 ไทยรัฐ