วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'โค้ชเฮง' มีอำนาจเต็ม วางแผนยาว 10 ปี คุมบอลทุกอย่าง

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ มอบให้ “โค้ชเฮง” วิทยา เลาหกุล อุปนายกสมาคมฝ่ายพัฒนาเทคนิคและการพัฒนากีฬา ทำแผน 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2559-2569 พัฒนาทีมชาติทุกชุด ทุกประเภท ทั้งฟุตบอล ฟุตซอล และฟุตบอลชายหาด ให้ประสบความสำเร็จ...

วันที่ 22 มี.ค. 59 หลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้แต่งตั้ง “โค้ชเฮง” นายวิทยา เลาหกุล เป็นอุปนายกสมาคมฝ่ายพัฒนาเทคนิคและการพัฒนากีฬา เมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา ล่าสุด พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ลงนามหนังสือวันที่ 21 มี.ค.2559 คำสั่ง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ที่ 010/2559 เรื่อง ให้จัดทำแผนการพัฒนาฟุตบอลทีมชาติไทย ประจำปี 2559-2569

เนื้อหาหนังสือระบุว่า ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการประชุมสภากรรมการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2559 ซึ่งมติที่ประชุมแต่งตั้งให้นายวิทยา เลาหกุล เป็นอุปนายกสมาคมฝ่ายพัฒนาเทคนิคและการพัฒนากีฬา ของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการด้านเทคนิคและการพัฒนากีฬา ในขอบเขตอำนาจของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ พัฒนาก้าวไกล เป็นความร่วมมือ และบูรณาการของทุกภาคส่วน จึงขอให้ท่านดำเนินการวิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาฟุตบอลทีมชาติไทย ทุกประเภทการแข่งขันที่อยู่ภายในขอบเขตอำนาจของสมาคม ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล และฟุตบอลชายหาด ทุกรุ่นอายุ ทั้งชายและหญิง โดยจัดทำเป็นแผนแม่บท (Master Plan) ระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2559 จนถึงปี พ.ศ.2569 แบ่งเป็นแผนระยะสั้น (1-3 ปี) และแผนระยะยาว (4-6 ปี) พร้อมด้วยแผนงบประมาณรายจ่ายในคราวเดียวกัน เพื่อเสนอสภากรรมการฯ พิจารณา และอนุมัติในการประชุมเดือน เม.ย.2559 ต่อไป

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ มอบให้ “โค้ชเฮง” วิทยา เลาหกุล อุปนายกสมาคมฝ่ายพัฒนาเทคนิคและการพัฒนากีฬา ทำแผน 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2559-2569 พัฒนาทีมชาติทุกชุด ทุกประเภท ทั้งฟุตบอล ฟุตซอล และฟุตบอลชายหาด ให้ประสบความสำเร็จ... 22 มี.ค. 2559 14:14 ไทยรัฐ