วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'แจส' ยกเลิกแถลงข่าว ปมทิ้งใบอนุญาต 4จี หลังถูก ขึ้น H พักซื้อขายหุ้น

'แจส'ยกเลิกแถลงข่าว เวลา14.00 น.ปมทิ้งใบอนุญาต 4จี แล้ว หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย H หุ้น JAS เช้านี้ แจสโมบายฯ มีทุนชำระแล้ว 350 ล. กู้ยืม 302 ล. รวม 652 ล.

วันที่ 22 มี.ค. 59 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รายงานว่า ตามที่บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งสารสนเทศมายังตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ว่า บริษัท แจส โมบาย บรอดแบรนด์ จำกัด (JASMBB : บริษัทย่อย 100%) เป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 900 MHz. (4G) ด้วยราคาประมูลรวม 75,654 ล้านบาท โดย JASMBB ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนได้รับใบอนุญาตของ กสทช. ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล (รายละเอียดปรากฏตามข่าว JAS วันที่ 21 ธันวาคม 2558) เนื่องจากปรากฏข้อมูลว่าเมื่อครบกำหนดในวันที่ 21 มีนาคม 2559 JASMBB มิได้ดำเนินการปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับใบอนุญาต

สารสนเทศดังกล่าว ถือเป็นสารสนเทศที่สำคัญ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 09.00 น. ของวันทำการถัดไป แต่ตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ได้รับแจ้งจาก JAS เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดยที่ข้อมูลดังกล่าวเป็นสารสนเทศสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน ดังนั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์จึงขึ้นเครื่องหมาย H เพื่อหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการชั่วคราวตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 22 มีนาคม 2559 จนกว่าจะได้รับคำชี้แจงจากบริษัท โดยตลาดหลักทรัพย์ขอให้ JAS ชี้แจงข้อมูล ดังนี้

1. เหตุใด JASMBB ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของ JAS จึงไม่ดำเนินการปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับใบอนุญาต

2. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อ JASMBB เช่น มูลค่าหลักประกันภัยที่อาจถูกริบและค่าใช้จ่ายต่างๆ และความเสียหายอื่นในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น ที่ JAS อาจต้องร่วมรับผิดชอบ

3. ผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการดำเนินธุรกิจของ JAS ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2558 ของ JAS ระบุว่า JAS จัดตั้ง JASMBB เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทุนชำระแล้ว 350 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมจาก JAS อีกจำนวน 302 ล้านบาท รวม 652 ล้านบาท

มีรายงานเพิ่มเติมว่า บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เตรียมแถลงถึงกรณีดังกล่าวในเวลา 14.00 น. วันนี้ (22 มี.ค.59)

'แจส' ทิ้งคลื่น4จี ไม่จ่าย '7หมื่นล้าน'

ไม่มีเซอร์ไพรส์!! แจส หายเงียบ ไม่มาจ่ายค่าไลเซ่นส์ 4จี

ล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 12.45 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท แจส โมบาย บรอดแบรนด์ จำกัด ได้ยกเลิกกรณีนัดสื่อมวลชน แถลงข่าว ชี้แจงข้อเท็จจริง ในเวลา 14.00 น. วันนี้ (22 มี.ค.2559) ปม ไม่จ่ายค่าไลเซ่นส์ คลื่น 4 จี (ทิ้งใบอนุญาต) ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร ยังไม่ได้ให้เหตุผลใดๆ ประกอบว่า เหตุใดจึงยกเลิกการแถลงข่าวดังกล่าว อย่างกะทันหัน  

'แจส'ยกเลิกแถลงข่าว เวลา14.00 น.ปมทิ้งใบอนุญาต 4จี แล้ว หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย H หุ้น JAS เช้านี้ แจสโมบายฯ มีทุนชำระแล้ว 350 ล. กู้ยืม 302 ล. รวม 652 ล. 22 มี.ค. 2559 10:50 ไทยรัฐ