วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วรงค์' หนุนปฏิรูปศึกษา จี้ 'รัฐ-คสช.' ยกเครื่องสร้างอนาคตชาติ

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ หนุน ปฏิรูปการศึกษา ยก 7 ข้อ สร้างอนาคตชาติ จี้ ยกเลิกระบบประเมินครู หวั่น แค่จัดสรรอำนาจใน ศธ.

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 59 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีมีคําสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคําสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ว่า ต้องพิจารณาว่าคำสั่งหัวหน้า คสช.ทั้งสองฉบับ จะนำไปสู่การปฏิรูปเชิงคุณภาพของการศึกษาชาติได้จริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่ปฏิรูปโครงสร้างทางอำนาจของผู้บริหารเท่านั้น โดยเปลี่ยนจากเหล้าที่อยู่ในขวดปัจจุบัน นำไปใส่ขวดเก่าที่เคยมีมาในอดีต โจทย์ใหญ่ทางคุณภาพการศึกษา คือ ต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่โรงเรียน คือ ผอ.โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง หลักสูตร งบประมาณ การบริหาร เพื่อให้เด็กไทยสัมฤทธิ์ผลคุณภาพ 7 ด้าน คือ 1. เป็นคนเก่ง ด้านวิชาการ หลักสูตร ที่เด็กต้องได้รับตามมาตรฐาน 2. เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมที่จะต้องกล่อมเกลาตั้งแต่อนุบาลเป็นต้นไป 3. มีวินัย เป็นพื้นฐานของการเคารพกติกา กฎหมายของสังคม 4. มีเหตุผล ใช้ในการคิดและวิเคราะห์ เพื่อให้เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ 5. ต้องสื่อสารได้สองภาษา 6. ทักษะชีวิต ความสามารถเอาตัวรอดในสังคม นอกตำราเรียน และ 7. การใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

นพ.วรงค์ กล่าวต่อว่า ถ้าพิจารณาคำสั่ง คสช.ทั้งสองฉบับแล้ว พบว่า ยังไม่ได้ตอบโจทย์ ที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่โรงเรียนและห้องเรียน แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นให้รวมศูนย์การบริหารงานที่แตกกระจายมาอยู่ที่แห่งเดียวภายในจังหวัด ดังนั้น รัฐบาลและ คสช.ต้องไม่หยุดเพียงแค่นี้ ต้องมีคำสั่งเพิ่มเติมในการเพิ่มอำนาจ การบริหารบุคลากร เพิ่มเติมงบประมาณตรงสู่โรงเรียน ยกเลิกการประเมินแบบเก่า โดยหันมาประเมินนักเรียน เพื่อให้เป็นผลงานของครู และ ผอ.โรงเรียน กำหนดเป้าหมายการประเมินแก่ ผอ.โรงเรียน พัฒนาให้โรงเรียนเป็นหัวใจของการศึกษา โดยสร้างค่านิยมว่า การเป็น ผอ.โรงเรียนถือว่า สูงสุด ส่วนระดับจังหวัด ระดับภาค และกระทรวงเน้นที่การเป็นหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกแก่โรงเรียน คอยติดตาม สนับสนุน ประเมินผลตามเป้าหมาย เพื่อสร้างเด็กไทยให้ได้คุณภาพ 7 ข้อ ถ้ารัฐบาลและ คสช.ทำต่อ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษา ถือว่าคุ้มค่ามากกับภารกิจเพื่อปฏิรูปการศึกษา แต่ถ้าไม่ทำอะไรต่อ ก็เป็นเพียงการจัดสรรอำนาจของผู้บริหารเท่านั้น ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่โรงเรียนและห้องเรียนระยะยาว ปัญหาเดิมๆ ก็จะวนกลับมาอีก.

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ หนุน ปฏิรูปการศึกษา ยก 7 ข้อ สร้างอนาคตชาติ จี้ ยกเลิกระบบประเมินครู หวั่น แค่จัดสรรอำนาจใน ศธ... 22 มี.ค. 2559 10:16 ไทยรัฐ