วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แล้งจัดกว่าพันหลัง ขาดแคลนน้ำประปา

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. นายนภดล หวังกอ รองนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบระบบประปาภูเขา บริเวณจุดจ่ายน้ำบ้านห้วยรากไม้ หมู่ 5 ต.กระบี่น้อย พบว่าปริมาณน้ำไหลลงมาน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของผู้ใช้น้ำ 7 หมู่บ้าน จำนวน 1,200 ครัวเรือน เทศบาลต้องปรับเปลี่ยนการจ่ายน้ำ แบ่งโซนจ่ายไปยังแหล่งชุมชน ส่วนปลายน้ำใช้รถแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นายนภดล เปิดเผยว่า ได้แจ้งให้ชาวบ้านจัดหาภาชนะ โอ่ง ถังน้ำขนาดใหญ่มารองน้ำไว้ใช้ เทศบาลได้จัดรถดับเพลิงบรรทุกน้ำและขอความร่วมมือไปยังแขวงการทางกระบี่ให้ช่วยจัดรถน้ำมาเสริม ขณะนี้แจกจ่ายน้ำวันละประมาณ 20 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังพบว่าระหว่างคลอง หน้า สนง.เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ระบบชลประทานที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2525 เพื่อใช้ทำนา ปรากฏว่าน้ำในสระแห้งขอด ดินแห้งแตกระแหง และน้ำน้อยลงจนไม่สามารถนำมาใช้ได้ เนื่องจากสะอาดไม่เพียงพอ จ.นครศรีธรรมราช ตอนเช้าวันเดียวกันที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างฝายมีชีวิตพระยานครน้อย คลองหน้าเมือง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช

พ.อ.มาโนช จันทร์ศิริ เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 นำกำลังทหาร ทภ.4 และนายพงศ์สินธ์ เสนพงส์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชนำ จนท.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างฝายมีชีวิตพระยานครน้อยจนเสร็จสิ้นเรียบร้อย หลังจากใช้เวลาก่อสร้างมานานเกือบ 2 เดือน หลังก่อสร้างเสร็จจะทำให้สามารถเก็บกักน้ำไว้เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาในยามหน้าแล้งได้อย่างสบาย มีเด็กๆและประชาชนมาเล่นน้ำบริเวณฝายมีชีวิตแห่งนี้อย่างคึกคักเพื่อคลายร้อนตลอดทั้งวัน

นายพงศ์สินธุ์ กล่าวว่า เทศบาลร่วมกับทหาร ทภ.4 สร้างฝายมีชีวิตในเขตเทศบาลจำนวน 5 ฝาย มีฝายหลังวัดโคกธาตุ, ฝายพระยานครน้อย, ฝายคลองป่าเหล้า, ฝายท่าน้ำพระธาตุมูลนิธิ และฝายหลังโรงเรียนนานาชาติเทศบาล ขณะนี้สร้างเสร็จไปแล้ว 1 ฝาย เหลืออีก 1 ฝายกำลังเร่งก่อสร้าง โดยมีกำลังทหาร ทภ.4 จนท.เทศบาลและชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือ มีการใช้ทรายไปแล้ว 1,100 คิว, กระสอบทราย 111,000 กระสอบ คาดว่าหลังจาก ก่อสร้างฝายทั้ง 5 ฝายเสร็จสิ้นจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในหน้าแล้งได้อย่างถาวร.

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. นายนภดล หวังกอ รองนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบระบบประปาภูเขา บริเวณจุดจ่ายน้ำบ้านห้วยรากไม้ หมู่ 5 ต.กระบี่น้อย พบว่าปริมาณน้ำไหลลงมาน้อยมาก 22 มี.ค. 2559 08:53 22 มี.ค. 2559 08:57 ไทยรัฐ