วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุยเจาะไข่แดงตลาดใหม่ "พาณิชย์" การันตีปนี้ส่งออกขยายตัว 5%

“พาณิชย์” ยืนเป้าส่งออกปีนี้ยังเติบโต 5% ไว้เป็นกำลังใจในการทำงาน แม้เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว จ่อปรับแผนส่งออกใหม่ หวังเจาะตลาดใหม่ๆให้เข้าเป้า ดันยอดเพิ่ม เล็งหารือเป็นรายกลุ่ม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเซ็นเอ็มโอยูหน่วยงานด้านฮาลาล ธนาคารพาณิชย์ร่วมมือกันดันส่งออก

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนยังคงยืนยันเป้าหมายการทำงาน ที่จะผลักดันการส่งออกในปีนี้ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5% โดยจะยังไม่มีการทบทวนเป้าหมาย เพราะถือเป็นตัวเลขในการทำงาน แม้ว่าขณะนี้ตัวเลขเศรษฐกิจโลก จะขยายตัวลดลงกว่าการคาดการณ์เดิมก็ตาม และตนจะมีการทบทวนแผนการทำงาน เพื่อผลักดันการส่งออกให้ได้เพิ่มขึ้น ทั้งการทำตลาดแบบเจาะจง เป็นรายสินค้าและรายตลาด ที่ต้องทำงานเชิงลึกมากขึ้น

“การผลักดันให้ตัวเลขการส่งออกขยายตัวเป็นบวกมากๆเหมือนในอดีตทำได้ยาก แต่ก็จะเร่งทำ คือ การรักษาส่วนแบ่งตลาดส่งออกของสินค้าไทยเอาไว้ให้ได้ เพราะที่ผ่านมาแม้การส่งออกจะติดลบ แต่ก็ติดลบน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ที่สำคัญ ไทยยังรักษาส่วนแบ่งตลาดเอาไว้ได้”

สำหรับสินค้าที่ไทยยังส่งออกได้ดีอยู่ คือ กลุ่มยานยนต์ ซึ่งเร็วๆนี้จะหารือกับผู้ประกอบการในกลุ่มดังกล่าว เพื่อผลักดันยอดการส่งออกให้เพิ่มขึ้น รวมถึงกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และอัญมณี ที่คาดว่าการส่งออกยังขยายตัวได้ ส่วนสินค้าเกษตรในแง่ปริมาณยังส่งออกได้ดี แต่มูลค่าไม่มาก เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งต้องมีการปรับแผนเพื่อผลักดันการส่งออก เพราะสินค้าเกษตรบางตัว ยังส่งออกได้ดีอยู่ เช่น ไก่สดและแปรรูป ที่การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการเปิดตลาดหลังจากที่ไทยแก้ไขสถานการณ์ไข้หวัดนกภายในประเทศจนต่างประเทศเชื่อมั่นต่อสินค้าไก่ของประเทศไทย

นอกจากนี้ จะมุ่งเจาะตลาดใหม่ๆ เช่น ตลาดอเมริกากลางที่มีโอกาสสูง โดยได้มอบให้สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำเม็กซิโก ศึกษาช่องทางในการทำการค้า และผลักดันการส่งออก ส่วนตลาดเดิมมีแผนการเจาะตลาดไปยังหัวเมืองรองในประเทศที่ไทยส่งออกอยู่แล้ว เช่น จีน อินเดีย ตลาดอเมริกาใต้ แอฟริกา ฯลฯ

นางอภิรดีกล่าวว่า กระทรวงได้กำหนดยุทธศาสตร์สำหรับภาคการค้าระหว่างประเทศในระยะ 5 ปี โดยเน้นการยกระดับเศรษฐกิจการค้าของประเทศเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจ ที่สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม การผลักดันการส่งออกภาคบริการ การเสริมสร้างขีดความสามารถของเอสเอ็มอี เป็นต้น

สำหรับในโอกาสครบรอบ 64 ปี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ก็ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ใน 5 หัวเรื่องสำคัญ อาทิ ความร่วมมือในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สินค้า และธุรกิจบริการฮาลาล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ความร่วมมือโครงการเอสเอ็มอีกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ฯลฯ ซึ่งความร่วมมือ ดังกล่าว จะช่วยเหลือเอสเอ็มอีให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศและช่วยผลักดันให้การส่งออกขยายตัวได้ตามที่ตั้งไว้.

“พาณิชย์” ยืนเป้าส่งออกปีนี้ยังเติบโต 5% ไว้เป็นกำลังใจในการทำงาน แม้เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว จ่อปรับแผนส่งออกใหม่ หวังเจาะตลาดใหม่ๆให้เข้าเป้า ดันยอดเพิ่ม เล็งหารือเป็นรายกลุ่ม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเซ็นเอ็มโอยูหน่วยงาน 22 มี.ค. 2559 02:02 ไทยรัฐ