วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บลจ.ชวนสะกดคำธรรมาภิบาล

นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) เปิดเผยว่า สมาคมจะส่งหนังสือ ถึงบริษัทจดทะเบียน 4 แห่งในวันที่ 22 มี.ค. เพื่อขอความร่วมมือให้คณะกรรมการ (บอร์ด) ในแต่ละบริษัทจัดหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเรื่องธรรมาภิบาล หลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษและปรับผู้บริหารและกรรมการในหลายกรณี เช่น เปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อให้บุคคลอื่นซื้อหุ้น, บอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการเพิ่มทุน, เผยแพร่ข่าวที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าราคาหุ้นจะสูงขึ้นหรือลดลง และกรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อหุ้น

นางวรวรรณ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในหนังสือของสมาคมเพื่อขอให้กรรมการบริษัทยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล โดยคาดหวังว่าคณะกรรมการและผู้บริหารของ 4 บริษัท จะร่วมกันพิจารณาหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสม ด้วยการแสดงออกที่ชัดเจนถึงการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป้าหมายไม่ได้กดดันให้ลาออก แต่ให้ไปดำเนินการกันเอง ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต.ได้กล่าวโทษและปรับผู้บริหาร กรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนล่าสุด 5 บริษัท ได้แก่ บมจ.เอ็มลิงก์ (MLINK) บมจ.ดับบลิวเฮชเอ (WHA) บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL) บมจ.กรุงเทพประกันภัย (BKI) และ บมจ.เอเซีย เมทัล (AMC) ด้วยความผิดที่หลากหลาย โดยพบว่าใน 5 บริษัทดังกล่าว มี 4 บริษัทที่มีกรรมการกระทำความผิด ส่วนกรณีของบริษัท AMC ผู้กระทำผิดไม่ใช่กรรมการ.

สมาคมจะส่งหนังสือ ถึงบริษัทจดทะเบียน 4 แห่งในวันที่ 22 มี.ค. เพื่อขอความร่วมมือให้คณะกรรมการ (บอร์ด) ในแต่ละบริษัทจัดหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเรื่องธรรมาภิบาล หลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 22 มี.ค. 2559 01:54 ไทยรัฐ