วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มส.แต่งคำฉันท์ถวายราชินี

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายประดับ โพธิกาญจนวัตร รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ว่า มส.มีมติเห็นชอบบทฉันท์ “ปรมราชินีนาถาภิตุติปสิทฺธิวรทานคาถา” ตามที่ได้มอบหมายให้พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้ดำเนินการแต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นบทสวดถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 ส.ค.2559 โดยหลังจากนี้จะมีการเผยแพร่บทฉันท์ดังกล่าวไปยังคณะสงฆ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการสวดมนต์หลังทำวัตรเย็นต่อไป.

มส.มีมติเห็นชอบบทฉันท์ “ปรมราชินีนาถาภิตุติปสิทฺธิวรทานคาถา” ตามที่ได้มอบหมายให้พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้ดำเนินการแต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นบทสวดถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 22 มี.ค. 2559 00:08 22 มี.ค. 2559 00:08 ไทยรัฐ