วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อเวลา 09.30 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย.2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.2559 โดย พล.อ.ธนะศักดิ์กล่าวว่า เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี ในโอกาสอันเป็นมหามงคลโดยพร้อมเพรียงกัน โดยตั้งเป้าให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกประเทศ จึงกำหนดให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอการจัดกิจกรรมตามแผนงาน และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เพื่อบูรณาการการจัดงานให้ยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติภายใต้แนวคิดแห่งความพอเพียง.

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย.2559 21 มี.ค. 2559 23:59 ไทยรัฐ