วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง ตลอดวันที่ 21 มี.ค. คณะบุคคล ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป นำแจกันและสิ่งของมาทูลเกล้าฯ ถวาย และร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ อีกทั้งยังพร้อมใจกันถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระวรกายที่แข็งแรงยิ่งๆ ขึ้น พระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับคนไทยตลอดไป อาทิ กรมการแพทย์ทหารอากาศ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ครูโรงเรียนบ้านหนองไร่ จ.ระยอง กรมดุริยางค์ทหารบก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว มูลนิธิมวลชนภาคที่ 1 คณะนักศึกษาวิทยาลัยกองทัพเรือข้าราชการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อสม.และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะคุด อ.เมืองสระบุรี ฯลฯ

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง ตลอดวันที่ 21 มี.ค. คณะบุคคล ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป นำแจกันและสิ่งของมาทูลเกล้าฯ ถวาย และร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 21 มี.ค. 2559 23:56 21 มี.ค. 2559 23:57 ไทยรัฐ