วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ายทหารกลางปี! เด็ก 'บิ๊กป้อม' ขยับพรึบ สาย 'บิ๊กโด่ง' ถูกเด้งกราวรูด

ประกาศโผทหารกลางปี เด็ก "บิ๊กป้อม" ได้ดีขยับกินตำแหน่งพรึบ "วิชัย" แม่ทัพน้อยที่ 2 ขึ้น มทภ.2 คุมอีสาน ขณะน้องชาย "บิ๊กหมู" เป็นที่ปรึกษา ทบ. ส่วนนายทหารสาย "บิ๊กโด่ง" ถูกเด้งยกแผง ด้าน "รัตนะ" นั่ง ผบ.นาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักนายกรัฐมนตรีออกประกาศเรื่องให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 251 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 59 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ในส่วนของกองทัพบก ขยับเอา พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.อ.) ก่อนเกษียณอายุราชการ พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพน้อยที่ 2 นายทหารสาย "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 2 และที่น่าสนใจคือ พล.ต.ณัฐ อินทร์เจริญ รองแม่ทัพภาคที่ 1 น้องรัก พล.อ.ประวิตร อีกคน ขยับขึ้นติดยศ พล.ท. ในตำแหน่ง รองเสธ.ทบ.

ส่วนนายทหารสาย "บิ๊กโด่ง" ​พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ถูกเด้งพ้นตำแหน่งยกแผง อาทิ พล.ท.สุทัศน์ จารุมณี รอง เสธ.ทบ. อดีต ผอ.โครงการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ไปเป็นที่ปรึกษา ทบ. พล.ท.จิระพันธ์ มาลีแก้ว รอง เสธ.ทบ. เป็นรองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พล.ต.โอม สิทธิสาร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.

ด้าน "บิ๊กหิน" พล.ต.ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์ ผบ.พล.ร.2 รอ. ขึ้นเป็นรองแม่ทัพน้อยที่ 1 "บิ๊กติ่ง" พล.ต.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ ผบ.มทบ.11 อดีต ผบ.ร.21 รอ. ทหารเสือราชินี ไปเป็น ผบ.พล.ร.2 รอ. พ.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ รอง ผบ.พล.ร.9 เป็น ผบ.มทบ.11 พล.ท.ปณต แสงเทียน เจ้ากรมข่าวทหารบก ขึ้นเป็นรอง เสธ.ทบ. พล.ท.ถกลเกียรติ นวลยง ผบ.โรง เรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

พล.ต.ปิยวัฒน์ นาควานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. น้องชาย พล.อ.ธีรชัย นาควานิช เป็นที่ปรึกษา ทบ. พล.ต.หญิง บุญรักษา นาควานิช ภรรยา ผบ.ทบ. โยกจากผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กลับมากองทัพบก ในตำแหน่งผู้ชำนาญการ ทบ. พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ เป็น ผบ.มทบ.21 พ.อ.อุดร ประภาสะวัต เป็น ผบ.มทบ.25 พ.อ.ทวีศักดิ์ วินิจสร เป็น ผบ.มทบ.35 ขณะที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.กมล เพิ่มกำลังพล นายทหารที่สนิทกับ พล.อ.ประวิตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พล.อ.)

สำหรับกองทัพเรือ พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผบ.หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พล.อ.) ก่อนเกษียณในเดือน ก.ย.นี้ พร้อมขยับ พล.ร.ต.รัตนะ วงษาโรจน์ รอง ผบ.หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น ผบ.หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน.

ดูรายชื่อได้ที่นี่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/067/1.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/B/008/1.PDF

ประกาศโผทหารกลางปี เด็ก "บิ๊กป้อม" ได้ดีขยับกินตำแหน่งพรึบ "วิชัย" แม่ทัพน้อยที่ 2 ขึ้น มทภ.2 คุมอีสาน ขณะน้องชาย "บิ๊กหมู" เป็นที่ปรึกษา ทบ. ส่วนนายทหารสาย "บิ๊กโด่ง" ถูกเด้งยกแผง ด้าน "รัตนะ" นั่ง ผบ.นาวิกโยธิน 21 มี.ค. 2559 20:03 ไทยรัฐ