วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ช. อ้อนรัฐฯ เพิ่มงบฯ ขับเคลื่อนงานปราบโกง

ป.ป.ช. เร่งร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบทุจริต หวังขับเคลื่อนปราบปรามระยะที่ 3 เล็งชงของบฯ รัฐฯ เพิ่ม เพื่อขับเคลื่อนการป้องกัน-ให้ความรู้ "สังคม-เด็ก-เยาวชน" พร้อมเสนอนายกฯ ใช้ ม.44 แก้ ก.ม. ป.ป.ช. ปี 42 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 59 ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ  พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวว่า ขณะนี้ ป.ป.ช.กำลังร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2565) ที่จะเน้นเรื่องการป้องกันและให้การศึกษา สร้างการรับรู้และสร้างทัศนคติไม่กระทำทุจริต ที่ต้องทำควบคู่กับทุกภาคส่วน ซึ่ง ป.ป.ช.ต้องการให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย. นี้ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ ถ้าเห็นชอบมาที่เสนอจะได้ตั้งงบประมาณมาขับเคลื่อนต่อไป ทั้งนี้อยากเสนอรัฐบาลว่า งบประมาณที่ให้สำนักงาน ป.ป.ช.ในปัจจุบันเพียง 0.067 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 1,800 ล้านบาท ซึ่งน้อยมาก เมื่อเทียบกับปัญหาคอร์รัปชันที่เป็นวาระแห่งชาติ ถ้ารัฐบาลสนับสนุนงบประมาณมากขึ้น เป็น 0.1-0.15 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณแผ่นดิน จะทำให้เรามีเงินขับเคลื่อนในบริบทการป้องกัน ให้ความรู้ ให้การศึกษาต่อภาคสังคม เด็ก และเยาวชน ซึ่งการดำเนินการทั้ง 2 ส่วน คือการป้องกันและการปราบปรามควบคู่กัน อีกทั้งตนเชื่อว่า 5-6 ปีข้างหน้า ปัญหาของบ้านเราเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันจะลดน้อยลง

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวต่อว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พูดคุยถึงการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามทุจริตว่า ต่อไปคดีทุจริตที่มีขนาดใหญ่ มีผลกระทบต่อประชาชน เราอยากจะทำให้มีทีมเฉพาะกิจประกอบด้วย ทั้งอัยการสูงสุด ป.ป.ท. ปปง. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ถ้ามีการทุจริตเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติ เราอาจดึงกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ มาร่วมทีม เพื่อดำเนินการเรื่องนั้นๆ พร้อมกัน ซึ่งจะทำให้เราได้ข้อมูลที่ครบถ้วน สำนวนมีความแน่นหนา ก่อนส่งอัยการสูงสุดพิจารณาสั่งฟ้องต่อศาลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

นอกจากนี้ พล.ต.อ.วัชรพล ยังกล่าวถึงการเตรียมเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ว่า จากเดิมที่กฎหมาย ป.ป.ช.กำหนดให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ช.ระดับชำนาญการเท่านั้น จึงจะรับเรื่องทุจริตมาไต่สวนได้ ดังนั้นเราจะเสนอแก้ไขนิยามความหมายให้เปลี่ยนมาเป็นพนักงานไต่สวนแทน เพื่อให้สอดรับกับบุคลากรในส่วนนี้ที่เพิ่งได้รับจัดสรรเพิ่ม เมื่อปีที่ผ่านมา จำนวน 800 คน ซึ่งกำลังเข้ารับการฝึกอบรมการไต่สวน โดยพนักงานไต่สวนชุดใหม่จะรับผิดชอบคดีเล็กๆ และมีเจ้าพนักงานระดับชำนาญการกำกับดูแลอีกชั้น ส่วนคดีสำคัญๆ จะมีเจ้าพนักงานระดับชำนาญการเข้ามาเป็นองค์คณะไต่สวน นอกจากนี้ ตนได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.พิจารณาถึงข้อดี-ข้อเสียที่จะให้ ป.ป.ช.ดำเนินการเฉพาะคดีทางอาญา เนื่องจากกระบวนการดำเนินการทางวินัยต้องใช้ระยะเวลามาก จึงจะให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทางอาญาไปดำเนินการในส่วนนี้ต่อ เพื่อต้องการให้คดีทุจริตและเอาคนที่กระทำการทุจริตอาญาไปให้ศาลลงโทษอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ตนคาดว่าจะสามารถสรุป และส่งข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ป.ป.ช.ทั้ง 2 ส่วนนี้ ถึง พล.อ.ประยุทธ์ ได้ภายในสัปดาห์หน้า โดยไม่ต้องเสนอต่อที่ประชุม ครม.

ป.ป.ช. เร่งร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบทุจริต หวังขับเคลื่อนปราบปรามระยะที่ 3 เล็งชงของบฯ รัฐฯ เพิ่ม เพื่อขับเคลื่อนการป้องกัน-ให้ความรู้ "สังคม-เด็ก-เยาวชน" พร้อมเสนอนายกฯ ใช้ ม.44 แก้ ก.ม. ป.ป.ช. ปี 42 21 มี.ค. 2559 16:26 ไทยรัฐ