วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผวจ.สุรินทร์ ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง เผย เร่งหามาตรการช่วยเหลือ

พ่อเมืองสุรินทร์ ประกาศ อ.จอมพระ เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 578 ครัวเรือน เร่งหามาตรการช่วยเหลือ เผย น้ำในเขตชลประทานมีพอใช้ตลอดหน้าแล้ง

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 59 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ได้ประกาศ อำเภอจอมพระ ตำบลบุแกรง เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 578 ครัวเรือน และขณะนี้ทางอำเภอท่าตูม ได้เสนอมาแล้วอยู่ระหว่างคณะกรรมการภัยพิบัติภัยแล้งจังหวัดพิจารณา แล้วจะได้ลงนามประกาศเพื่อระดมการช่วยเหลือตามมาตรการภัยแล้ง และได้รับรายงานว่า 3 อำเภอ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอยู่ระหว่างลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อรอพิจารณาประกาศภัยแล้งเพิ่มเติม

นายอรรถพร เปิดเผยอีกว่า สถานการณ์น้ำในภาพรวมปริมาณน้ำในเขตชลประทานจะมีน้ำเพียงพอตลอดหน้าแล้ง สำหรับนอกเขตชลประทานหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำที่ผลิตน้ำประปาหลายหมู่บ้านมีปริมาณน้อยมากและอาจเกิดวิกฤติภัยแล้ง ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่ต่างๆ ขณะนี้มีแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปามีปริมาณน้ำน้อย จำนวน 76 แห่ง ในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอรัตนบุรี 16 แห่ง อำเภอจอมพระ 7 แห่ง อำเภอสำโรงทาบ 11 แห่ง อำเภอปราสาท 4 แห่ง อำเภอชุมพลบุรี 6 แห่ง อำเภอเมือง 17 แห่ง และอำเภอสังขะ 10 แห่ง โดยมีความต้องการเครื่องสูบน้ำ รวมทั้งเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม และขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน เพื่อรองรับน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชน


"สภาพปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่สำคัญในการอุปโภคบริโภค และด้านการเกษตร จำนวน 18 แห่ง พบว่าในปริมาณน้ำกักเก็บในภาพรวมทั้ง 18 อ่าง ขณะนี้มีประมาณ 82 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 59 ของความจุ โดยมีอ่างที่มีปริมาณน้ำกักเก็บต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 8 แห่ง โดยปริมาณน้ำกักเก็บในภาพรวมน้อยกว่าปี 58 ประมาณ 17.067 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 9 ซึ่งต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว อ่างเก็บน้ำหนองกา อำเภอรัตนบุรี และอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำผลิตน้ำประปา มีปริมาณน้ำน้อยมาก ทหารได้เข้าไปทำการขุดคลองห้วยที่ตื้นเขิน พร้อมวางท่อน้ำดิบจากแม่น้ำมูลส่งมาเติมที่อ่างเก็บน้ำหนองกา ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ " นายอรรถพร กล่าว

ด้านนายบุญรอบ นามเพราะ ชาวนาที่ทำนาปรัง จ.สุรินทร์ เปิดเผยว่า เนื้อที่ 20 ไร่ อยู่ในเขตบริการจากแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในจังหวัดและเป็นแหล่งน้ำดิบประปาในอำเภอเมืองสุรินทร์ พบว่ามีน้ำดิบพอเพียงต่อการทำนาปรัง แต่สูบน้ำจากคลองส่งน้ำมาใช้อย่างประหยัด โดยชลประทานห้วยเสนงเปิดน้ำมาตามรอบการจ่ายน้ำ การปล่อยน้ำไม่มากแต่ก็พอดีที่ใช้เครื่องสูบน้ำขึ้นมาจากคลองได้ การปล่อยน้ำได้แจ้งให้ชาวนาและบ่อปลาในพื้นที่รู้ จึงไม่ส่งผลกระทบ.

พ่อเมืองสุรินทร์ ประกาศ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 578 ครัวเรือน เร่งหามาตรการช่วยเหลือ เผย น้ำในเขตชลประทานมีพอใช้ตลอดหน้าแล้ง 21 มี.ค. 2559 14:30 22 มี.ค. 2559 01:13 ไทยรัฐ