วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เรืองไกร' ร้องผู้ตรวจฯสอบ 'มีชัย' ทำผิดขั้นตอนร่าง รธน.

ทีม ก.ม.เพื่อไทย ยื่นคำร้องผู้ตรวจฯ สอบ "มีชัย" ทำผิดขั้นตอนร่าง รธน. เผย กกต.ยุติสอบ "มาร์ค" ขาดคุณสมบัติ หน.ปชป. ชี้คดียังไม่สิ้นสุด จ่อยื่น กกต.ถ้าลงนามรับรองส่ง ส.ส. สู่สนาม ลต.

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.59 ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่าน นายธาวิน อินทรจำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ตรวจสอบและยื่นเรื่องให้ศาลปกครองวินิจฉัยกรณีที่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่ไม่ได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 39/1 บังคับไว้ ซึ่งจะมีผลทำให้ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว ที่เป็นร่างฯ เบื้องต้น ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเป็นโมฆะหรือไม่ 

โดย นายเรืองไกรกล่าวว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 39/1 วรรคสอง ได้บัญญัติว่าระหว่างจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้ กรธ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประชาชน แต่จนกระทั่งวันที่ 29 ก.พ. 2559 ที่กรธ.มีการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรก ไม่พบว่า กรธ.มีการออกหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลทั้ง 4 กลุ่ม ซึ่งคล้ายกับการสรรหา พล.อ.ศิรินทร์ ธูปกล่ำ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อปี 2545 ที่คณะกรรมการสรรหาเปลี่ยนวิธีการสรรหา ในรอบที่ 6 ศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยว่าการสรรหานั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ดังนั้นเมื่อ กรธ.ไม่มีการออกหลักเกณฑ์วิธีการการรับฟังความคิดเห็น ย่อมถือว่าดำเนินการที่ไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญกำหนด จึงขอให้วินิจฉัยเพิกถอนร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ กรธ.นำกลับมาดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน เพราะห่วงว่าถ้าปล่อยจนถึงการทำประชามติ จะสร้างความเสียหายและสูญเสียงบประมาณ

นอกจากนี้ นายเรืองไกร ยังกล่าวถึงการยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ขอให้วินิจฉัยว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขาดคุณสมบัติการเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ และจากกรณีที่ศาลอาญามีคำพิพากษาว่าคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ปลดนายอภิสิทธิ์ออกจากราชการทหารชอบด้วยกฎหมายว่า ตนได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้วว่า กรณีดังกล่าว นายอภิสิทธิ์ ได้ยื่นอุทธรณ์จึงถือว่าคดียังไม่สิ้นสุด ส่วนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยุติเรื่องไว้ก่อน ซึ่งส่วนตัวก็ไม่เป็นอะไร จะรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุด แต่ถ้าในอนาคตมีการเลือกตั้ง และนายอภิสิทธิ์ลงนามรับรองในการส่งตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ก็คงต้องมาถกเถียงกัน และตนอาจต้องยื่นให้ กกต.พิจารณากันใหม่.

ทีม ก.ม.เพื่อไทย ยื่นคำร้องผู้ตรวจฯ สอบ "มีชัย" ทำผิดขั้นตอนร่าง รธน. เผย กกต.ยุติสอบ "มาร์ค" ขาดคุณสมบัติ หน.ปชป. ชี้คดียังไม่สิ้นสุด จ่อยื่น กกต.ถ้าลงนามรับรองส่ง ส.ส. สู่สนาม ลต. 21 มี.ค. 2559 14:11 21 มี.ค. 2559 14:34 ไทยรัฐ