วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช. สั่ง กกล.รส. เร่งปราบผู้มีอิทธิพล สิ่งผิด กม.ทุกพื้นที่

คสช. กำชับ กกล.รส. เข้มปราบผู้มีอิทธิพล มาเฟีย สิ่งผิดกฎหมาย ทุกพื้นที่ เร่งช่วยเหลือ ปชช.ประสบภัยแล้ง พร้อมสั่งเตรียมอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยตามมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" ช่วงสงกรานต์...

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 59 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. เผยว่า ในวันนี้ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนงาน ที่ทุ่มเทปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลอย่างเต็มที่ ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์และได้รับการดูแลในทุกด้าน ทั้งนี้ ให้สานต่อในเรื่องการสร้างการรับรู้ในความคืบหน้าหรือมาตรการของภาครัฐที่มีผลต่อประชาชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและประชาชนได้รับประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

รองโฆษก คสช. กล่าวว่า เลขาฯ คสช.ได้แสดงความห่วงใยถึงภัยแล้งที่ทวีความรุนแรง และอาจส่งผลกระทบกับประชาชนมากขึ้น โดยระบุว่าขณะนี้ทุกภาคส่วนกำลังช่วยกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่ ตามมาตรการที่รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนดทั้งเรื่องการแจกจ่ายน้ำ การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการแก้มลิง โครงการหยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์ เป็นต้น ในขณะเดียวกันให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ร่วมกับฝ่ายปกครอง ศูนย์ดำรงธรรม ตำรวจ ลงพื้นที่ในทุกชุมชนเพื่อประเมินและค้นหาเรื่องที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน แล้วรีบนำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขทันที โดยมอบหมายให้แม่ทัพภาคประสานการปฏิบัติกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิด เน้นเรื่องการดูแลพืชผลทางการเกษตรและการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน ในขณะเดียวกันให้เร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาทด้วย

"นอกจากนี้ คสช.ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย และจัดระเบียบของสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในขณะนี้กำลังปฏิบัติการอย่างเข้มข้นในเรื่องการขจัดผู้มีอิทธิพล บ่อนการพนัน อาวุธสงคราม สินค้าผิดกฎหมาย ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว เพราะมีผลกระทบต่อสุจริตชน พร้อมกำชับให้ กกล.รส.เร่งดำเนินการขจัดสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ด้วยมาตรการทางกฎหมายโดยทันที ไม่ให้มีผู้มีอิทธิพล หรือผู้ที่กระทำผิดกฎหมายในเรื่องใดๆ สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม รวมทั้งดูแลประชาชนหรือผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบสังคมที่ทางภาครัฐกำหนดไว้ด้วย สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ ให้ดูแลเรื่องการลักลอบจำหน่ายน้ำมันเถื่อน สินค้าหนีภาษี บ่อนการพนัน ในขณะเดียวกันกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนระมัดระวังไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการเอื้อและเรียกรับผลประโยชน์ในทางผิดกฎหมายในทุกเรื่อง ทั้งนี้ การขจัดปัญหาผู้มีอิทธิพลหรือผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย เป็นเจตนารมณ์ของ คสช. ที่ต้องการดูแลให้บ้านเมืองให้มีความสงบเรียบร้อยทุกคนเคารพกฎหมาย สร้างสังคมที่ปลอดภัยและเป็นพื้นฐานสู่การพัฒนาประเทศในอนาคต"พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวคำพูดของเลขาฯ คสช.

รองโฆษก คสช. ยังกล่าวด้วยว่า สำหรับเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงในเดือนเมษายน 2559 นี้ เลขาฯ คสช.มีความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนสานต่อการรณรงค์และขับเคลื่อนตามมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" ที่ คสช.กำหนดไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุข และปลอดภัย การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการร่วมกัน ทั้ง กกล.รส. ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ในการตั้งด่านตรวจสิ่งผิดกฎหมายอำนวยการจราจร บริการจุดพักรถ สอบถามเส้นทาง ดูแลเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของรถบริการสาธารณะ เป็นต้น มุ่งหวังให้ผู้ใช้เส้นทางเคารพในกฎจราจร และกฎแห่งความปลอดภัย ซึ่งเป็นมาตรการเดิมที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นำมาดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาและได้รับการตอบรับจากสังคมเป็นอย่างดี โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้จะมีการปรับปรุงมาตรการให้ครอบคลุมและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนยิ่งขึ้น.

คสช. กำชับ กกล.รส. เข้มปราบผู้มีอิทธิพล มาเฟีย สิ่งผิดกฎหมาย ทุกพื้นที่ เร่งช่วยเหลือ ปชช.ประสบภัยแล้ง พร้อมสั่งเตรียมอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยตามมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" ช่วงสงกรานต์... 21 มี.ค. 2559 14:02 ไทยรัฐ