วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วุฒิสาร' เชื่อ ส.ว.ลากตั้ง ไม่สืบทอดอำนาจ

นายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ชี้ ข้อเสนอ คสช. ต้องมีกลไกรองรับการเปลี่ยนแปลง เชื่อ ไม่ใช่การสืบทอดอำนาจ แค่ดูแลช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 59 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึงข้อเสนอของแม่น้ำ 4 สาย ที่ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรี (ครม.) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่ส่งให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) พิจารณาปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญ ว่า กรธ.จะเริ่มหารือทบทวนเนื้อหาในวันนี้ (21 มี.ค.) ทั้งนี้ ส่วนตัวเห็นว่าเนื้อหาที่ทุกฝ่ายเสนอให้ กรธ.นั้น มีเหตุผล แต่ต้องสร้างความสมดุลที่จะรักษาประเทศอย่างไร หากจะเกิดความเปลี่ยนแปลงตามข้อเสนอที่แม่น้ำ 4 สาย ส่งให้ กรธ.นั้น จะต้องมีกลไกรองรับ อาทิ เรื่องของ ส.ว.ที่มาจากการสรรหา จะต้องออกแบบโครงสร้างว่า มีการถ่วงดุลอำนาจหรือไม่ และ ส.ว.ทำหน้าที่อะไร ซึ่งต้องพิจารณาทั้งองค์ประกอบและความสมดุล ส่วนการสืบทอดอำนาจที่หลายฝ่ายกังวลนั้น ในเอกสารก็ระบุแล้วว่า ไม่เป็นการสืบทอดอำนาจ เป็นเพียงข้อเสนอในช่วงเปลี่ยนผ่านเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน.

"วุฒิสาร" ชี้ข้อเสนอ คสช. ต้องมีกลไกรองรับการเปลี่ยนแปลง เชื่อ ไม่ใช่การสืบทอดอำนาจ แค่ดูแลช่วงเปลี่ยนผ่าน 21 มี.ค. 2559 12:08 ไทยรัฐ