วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอกชนรับค่าโอนจดจำนอง "บ้านประชารัฐ" ดอกเบี้ยถูกฟรีค่าส่วนกลาง

คลังชงบ้านประชารัฐเข้า ครม. กู้ 700,000 บาท ผ่อนเดือนละ 3,000–4,500 บาท กู้ 1.5 ล้านบาท ผ่อนเดือนละ 7,200–9,100 บาท เงื่อนไขต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน ขณะที่ผู้ประกอบการอสังหาฯรับภาระค่าเงินโอนและจดทะเบียนจำนองให้ รวมทั้งจ่ายส่วนกลางให้ปีที่ 1 บวกส่วนลดพิเศษไม่น้อยกว่า 2% จากราคาขายสุทธิ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลัง ว่าในวันที่ 22 มี.ค.นี้ กระทรวงการคลังได้เตรียมเสนอโครงการบ้านประชารัฐ พร้อมด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณาเพื่อสนับสนุนประชาชนผู้มีรายได้น้อย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระ ที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยเป็นที่อยู่อาศัยทุกประเภท ในราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อหน่วย ที่สร้างบนที่ดินของตนเอง ที่ดินของเอกชนผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินของรัฐ ครอบคลุมที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่ สร้างเสร็จพร้อมอยู่ และทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์รวมทั้งกรมบังคับคดี และให้รวมถึงการซ่อมแซมและ/หรือต่อเติมที่อยู่อาศัยด้วย

โดยภายใต้โครงการนี้มีสินเชื่อ 2 ประเภท คือ 1.สินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย โดย ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จัดสินเชื่อ 30,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4%ต่อปี ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี ให้เอกชนผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ที่เข้าร่วม พัฒนาโครงการ 2.สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดย ธอส. และธนาคารออมสิน จัดสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรน 40,000 ล้านบาท ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 30 ปี วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อหน่วย ซึ่งในกรณีการกู้เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย วงเงินสินเชื่อเมื่อรวมกับราคาประเมินที่ดินต้องไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ทั้งนี้ กำหนดอัตราส่วนรายจ่ายในการชำระหนี้ต่อรายได้ต่อเดือน สำหรับลูกค้ารายย่อยผ่อนปรนไม่เกิน 50% และสำหรับลูกค้าสวัสดิการไม่เกิน 80% กรณีเป็นลูกค้า ธอส. หรือสัดส่วนภาระผ่อนชำระหนี้รวมต่อรายได้สุทธิรวมไม่เกิน 70% กรณีลูกค้าธนาคารออมสิน

สำหรับอัตราดอกเบี้ยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 1.อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษ กรณีสินเชื่อเพื่อซื้อ เช่าซื้อ ก่อสร้างที่อยู่อาศัย ราคาไม่เกิน 700,000 บาทต่อหน่วย และกรณีวงเงินสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อหน่วย ในปีที่ 1 ดอกเบี้ย 0% ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ย 2% ปีที่ 4-6 ดอกเบี้ย 5% และปีที่ 7-30 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดย ธอส.คิดดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) -0.75% และธนาคารออมสิน คิด MRR-1.475% 2.อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน กรณีวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อ เช่าซื้อ ก่อสร้างที่อยู่อาศัยราคามากกว่า 700,000 บาท แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อหน่วย คิดดอกเบี้ยปีที่ 1-3 ที่ 3% ปีที่ 4-6 ที่ 5% จากนั้นปีที่ 7-30 สำหรับลูกค้ารายย่อย อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ธอส. MRR-0.75% ธนาคารออมสิน MRR-1.475% ด้านลูกค้าสวัสดิการ ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดย ธอส. คิด MRR-1% ธนาคารออมสิน MRR-1.725%

สำหรับเงินงวด กรณีกู้ไม่เกิน 700,000 บาท ปีที่ 1-3 ผ่อนเดือนละ 3,000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 4,000 บาท จากนั้นปีที่ 7-30 ผ่อนเดือนละ 4,500 บาท ส่วนเงินกู้ 1.5 ล้านบาท ปีที่ 1-3 ผ่อนเดือนละ 7,200 บาท ปีที่ 4-6 ผ่อนเดือนละ 8,600 บาท ปีที่ 7-30 รายย่อยผ่อนเดือนละ 9,100 บาท ส่วนลูกค้าสวัสดิการ ผ่อนเดือนละ 8,900 บาท

ทั้งนี้ การถือครองกรรมสิทธิ์กรณีที่อยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐ จะพิจารณาคุณสมบัติผู้อยู่อาศัยทุกๆ 5 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยรายอื่นเข้าอยู่ ขณะที่ภาคเอกชนผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการจะรับภาระค่าธรรมเนียม จดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ 2% ของราคาที่อยู่อาศัย และค่าธรรมเนียมจดทะเบียน การจำนอง 1% ของมูลค่าจำนอง 2 ปี รวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนกลางในปีที่ 1 นอกจากนี้ จะให้ส่วนลดพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2% จากราคาขายสุทธิ.

คลังชงบ้านประชารัฐเข้า ครม. กู้ 700,000บาท ผ่อนเดือนละ 3,000–4,500 บาท กู้ 1.5 ล้านบาท ผ่อนเดือนละ 7,200–9,100 บาท เงื่อนไขต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน ขณะที่ผู้ประกอบการอสังหาฯรับภาระค่าเงินโอนและจดทะเบียนจำนอง 21 มี.ค. 2559 04:22 ไทยรัฐ