วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สืบสานโขนหญิง มจษ.

นายธรรมรัตน์ โถวสกุล ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) กล่าวว่า มจษ.โดยสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง จะจัดการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน ขับพิเภก เพื่อสืบสานตำนานโขนผู้หญิงฟื้นฟูศิลปะการแสดงอันล้ำค่าของไทย ตามรอยสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้ โขนผู้หญิงใน มจษ. หรือโขนผู้หญิงจันทรเกษม เป็นการแสดงโขนที่ใช้นักแสดงเป็นผู้หญิงล้วน เริ่มต้นจัดแสดงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2549 ครั้งนี้จัดแสดงเป็นครั้งที่ 5 โดยเปิดการแสดงวันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย.นี้ ที่ มจษ.ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เปิดให้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งโทร.0-2942-6900-99.

มจษ.โดยสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง จะจัดการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน ขับพิเภก เพื่อสืบสานตำนานโขนผู้หญิงฟื้นฟูศิลปะการแสดงอันล้ำค่าของไทย ตามรอยสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้ โขนผู้หญิงใน มจษ. หรือโขนผู้หญิง 21 มี.ค. 2559 02:01 ไทยรัฐ