วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สศร.จัดเทศกาลศิลป์ กทม.กระตุ้นรายได้ศิลปิน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า วธ.ได้มอบหมายให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2559 โดยการจัดกิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชน รวมทั้งมุ่งสู่การผลักดันงานศิลปะร่วมสมัยให้สามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น จึงได้มีการจัดเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1 บริเวณทางเท้าด้านหน้าของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 19 มี.ค.-15 พ.ค. ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในทุกกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังต้องการสร้างแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างครบวงจรให้แก่คนไทย และชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ศิลปินร่วมสมัยทุกแขนงมีพื้นที่ในการจัดแสดง จำหน่ายผลงานให้แก่ผู้ซื้อโดยตรง

นายชาย นครชัย ผอ.สศร.กล่าวว่า กิจกรรมที่นำมาจัดแสดงจะ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละสัปดาห์ ประกอบด้วย การสาธิตพร้อมจัดเวิร์กช็อปงานศิลปะร่วมสมัย การจำหน่ายผลงานศิลปะร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์ ออกแบบ ศิลปะการแสดง ดนตรี รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม โดยในปีนี้ สศร.ได้ประสานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อ เชิญชวนเด็กและเยาวชนมาร่วมงานผลงานในสาขาที่มีความถนัด เพื่อเปิดพื้นที่การแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งได้มีการคัดเลือกผลงานที่นำมาจัดแสดง และจำหน่ายเพื่อให้ศิลปินได้พัฒนาคุณภาพผลงานและเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย ซึ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน คนรุ่นใหม่ ได้นำความสามารถที่ตนเองมีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ในช่วงปิดภาคเรียน ที่สำคัญยังทำให้ศิลปินในทุกๆแขนงได้มารวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่เกิดพลังขับเคลื่อนต่อยอดส่งเสริมผลงานศิลปะร่วมสมัยสู่ในระดับอาเซียน.

วธ.ได้มอบหมายให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.)ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี2559 โดยการจัดกิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชน รวมทั้งมุ่งสู่การผลักดันงานศิลปะร่วมสมัยให้สามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ 21 มี.ค. 2559 01:59 21 มี.ค. 2559 01:59 ไทยรัฐ