วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยัน 'แพรวา' ทำผิดเงื่อนไข ศาลนัดไต่สวน 21 มิ.ย.

อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผย "แพรวา" ทำผิดเงื่อนไขทำงานบริการสังคม เหตุไม่ไปบำเพ็ญประโยชน์ตามที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพื้นที่นั้น จึงรายงานไปแล้ว ศาลไต่สวน 21 มิ.ย.นี้ ยัน จนท.ทำตามกฎหมาย ไม่ได้มีการข่มขู่

จากกรณี น.ส.แพรวา เทพหัสดิน ณ อยุธยา อดีตเยาวชนขับรถยนต์ฮอนด้า ซีวิค ทะเบียน ฎว 8461 กรุงเทพมหานคร ด้วยความเร็วสูงพุ่งชน รถตู้โดยสาร ทะเบียน 13-7795 กรุงเทพมหานคร จนเสียหลักหมุนชนขอบกั้นทางโทลล์เวย์พลิกคว่ำ จนมีผู้เสียชีวิตรวม 9 คน ถูกศาลชั้นต้นตัดสิน วันที่ 31 ส.ค. 2555 ให้จำคุก 3 ปี ฐานขับรถโดยประมาท ก่อนศาลอุทธรณ์จะเพิ่มโทษอีก 1 ปี รวมเป็น 4 ปี พร้อมทั้งให้บำเพ็ญประโยชน์ปีละ 48 ชั่วโมง จนครบ 4 ปี ภายหลังถูกศาลตัดสิน มีกระแสข่าวว่า น.ส.แพรวา ไม่ยอมมารายงานตัว และทำตามเงื่อนไขของกรมคุมประพฤติ

คืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 20 มี.ค. พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า หลังศาลมีคำสั่งให้คุมประพฤติ น.ส.แพรวา และกรมคุมประพฤติ ต้องตกลงกันว่าจะให้ผู้ถูกคุมประพฤติไปทำงานบริการสังคมที่ใด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 (มาตรา 56 ผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกินสองปี ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจำคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจำคุกมาก่อน แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลได้คำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรมสุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัยอาชีพและสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภาพความผิด หรือเหตุอื่นอันควรปราณีแล้ว เห็นเป็นการสมควร ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษไว้ หรือกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ แล้วปล่อยตัวไปเพื่อให้โอกาสผู้นั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กำหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้

เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระทำความผิดนั้น ศาลอาจกำหนดข้อเดียวหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้ (1) ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลระบุไว้เป็นครั้งคราว เพื่อเจ้าพนักงานจะได้สอบถาม แนะนำ ช่วยเหลือหรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัดให้กระทำกิจกรรมบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์ตามที่เจ้าพนักงานและผู้กระทำความผิดเห็นสมควร (2) ให้ฝึกหัดหรือทำงานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ (3) ให้ละเว้นการคบหาสมาคม หรือการประพฤติใดอันอาจนำไปสู่การกระทำความผิดในทำนองเดียวกันอีก (4) ให้ไปรับการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความเจ็บป่วยอย่างอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด (5) เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดเพื่อแก้ไข ฟื้นฟู หรือป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดกระทำ หรือมีโอกาสกระทำความผิดขึ้นอีก เงื่อนไขตามที่ศาลได้กำหนดตามความในวรรคก่อนนั้น ถ้าภายหลังความปรากฏแก่ศาลตามคำขอของผู้กระทำความผิด ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้น ผู้อนุบาลของผู้นั้น พนักงานอัยการหรือเจ้าพนักงาน ว่า พฤติการณ์ที่เกี่ยวแก่การควบคุมความประพฤติของผู้กระทำความผิดได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนข้อหนึ่งข้อใดเสียก็ได้ หรือจะกำหนดเงื่อนไขข้อใด ตามที่กล่าวในวรรคก่อนที่ศาลยังมิได้กำหนดไว้เพิ่มเติมขึ้นอีกก็ได้)

"ต่อมา กรมคุมประพฤติส่งหนังสือให้ น.ส.แพรวา เข้ามาทำงานบริการสังคมได้แล้ว เนื่องจากขอผ่อนผันมานาน จนกระทั่งเมื่อเดือน ก.พ. 59 น.ส.แพรวา เข้าทำงานบริการสังคมที่ รพ.พระมงกุฎ รวม 90 ชั่วโมง แต่ไม่ได้ทำตามขั้นตอนในการทำข้อตกลงกับกรมคุมประพฤติ ซึ่งจริงแล้ว กรมคุมประพฤติมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานบริการสังคม คือ ผู้ถูกคุมประพฤติต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนั้นๆ ไม่ใช่จะเข้าทำงานบริการสังคมที่ไหนก็ได้ โดย น.ส.แพรวา มีชื่ออยู่ในจังหวัดนนทบุรี ก็ต้องติดต่อกับเขตพื้นที่รับผิดชอบของตัวเอง กรมคุมประพฤติจึงส่งรายงานไปให้ศาลเรียบร้อยแล้ว จะมีคำสั่งไต่สวน และมีคำวินิจฉัย โดยศาลได้นัดให้ทั้ง 2 ฝ่าย เข้ารับฟังคำสั่งในวันที่ 21 มิ.ย.นี้ นอกจากนี้ ครอบครัว น.ส.แพรวา ได้ร้องไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่า เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติข่มขู่ ซึ่งจริงแล้วเจ้าหน้าที่ทำตามหน้าที่และไม่มีพฤติการดังกล่าว" พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าว

อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผย "แพรวา" ทำผิดเงื่อนไขทำงานบริการสังคม เหตุไม่ไปบำเพ็ญประโยชน์ตามที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพื้นที่นั้น จึงรายงานไปแล้ว ศาลไต่สวน 21 มิ.ย.นี้ ยัน จนท.ทำตามกฎหมาย ไม่ได้มีการข่มขู่ 20 มี.ค. 2559 18:14 ไทยรัฐ